บ้านเพื่อสัตว์เลี้ยง LIVING WITH PETS [DAILY IDEA]

“สัตว์เลี้ยง” เพื่อนที่น่ารักและแสนดีซึ่งใครๆ มักชวนให้มาอยู่ด้วยกันในบ้าน เติมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ รวมท้ังทําให้ บรรยากาศภายในบ้านดูอบอุ่นข้ึน จึงควรออกแบบ “บ้านเพื่อสัตว์เลี้ยง” เพื่อให้ท้ังเราและเขาอยู่ร่วมกันได้อย่างสบายใจ ลองตามมาดูไอเดียเหมาะๆ ท่ีช่วยให้เพื่อนตัวเล็กกลายเป็นสมาชิกตัวสําคัญของบ้าน ทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกบ้าน รวมไปถึงสวนสวยนอกบ้านด้วย

 

บ้านเพื่อสัตว์เลี้ยง

เรื่องพื้นๆ

สุนัขขนาดใหญ่หรือสุนัขบางพันธุ์ เมื่อมีอายุมากขึ้น อาจมีปัญหาเรื่องสะโพกเสื่อมหรือขาหลังไม่แข็งแรง ดังนั้น พื้นที่เขาเดินทุกวันควรเป็นวัสดุที่ไม่เรียบและลื่นมันอย่างกระเบื้อง ควรเลือกวัสดุปูพื้นที่มีเท็กซ์เจอร์หรือมีการเว้นร่อง เช่น พื้นไม้เว้นร่องหรือกระเบื้องดินเผาเว้นร่องยาแนว เพื่อให้เท้าของเขาเกาะอยู่ ไม่ลื่น ทั้งยังดูแลทําความสะอาดได้ง่ายด้วย


บ้านเพื่อสัตว์เลี้ยง

บันไดสี่ขา

ขั้นบันไดที่เราใช้น้ันสูงและแคบเกินไปสําหรับสัตว์เลี้ยงสี่ขา หากพอมีพื้นที่อาจออกแบบบันไดเพื่อเขาโดยเฉพาะ กว้างสักประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร และสูงประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร หรือถ้ากําลังจะสร้างบ้านใหม่ อาจออกแบบไว้ตั้งแต่แรก โดยหาค่าเฉลี่ยความสูงและความกว้างขั้นบันไดใหม่ให้คนกับสัตว์เลี้ยงใช้ร่วมกันได้ ที่สําคัญอีกอย่างคือ ควรเลือกใช้วัสดุกันลื่น


pets-03
ร้าน Purr Cat Cafe Club

CAT WALK

นี่อาจเป็นที่มาของคําว่า “Cat Walk” สําหรับนางแบบก็ได้นะ เพราะด้วยนิสัยของแมวที่ช่ืนชอบการปีนป่ายและหลงใหลทางเดินแคบๆ พอดีตัว การออกแบบพื้นที่บางส่วนในห้องนั่งเล่น หรือห้องทํางานเป็นทางเดินของเหล่านางแบบแมวได้เดินทอดน่อง ก็ถือเป็นความสุขเล็กๆ ของผู้เลี้ยงที่ได้นั่งมองเพลินๆ


www.minnmun.com
www.minnmun.com

Sofa…So good

พื้นที่ที่มีการใช้งานร่วมกันระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยง เช่น ห้องนั่งเล่นหรือห้องนอน ควรเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบมาสําหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ หรือออกแบบให้ใช้ร่วมกันได้ระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยง เพราะนอกจากจะทําให้เกิดความรู้สึกดีๆ ต่อกันและสัตว์เลี้ยงไม่เครียดแล้ว ยังเป็นการตกแต่งบ้านให้ดูสวยงามไปด้วยในตัว นอกจากน้ี วัสดุหุ้มเบาะ ก็ควรใช้ชนิดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ทําความสะอาดได้ง่าย


บ้านคุณเดช ทรัพย์ทวีชัยกุล และคุณนพมณี อนันตกูล
บ้านคุณเดช ทรัพย์ทวีชัยกุล และคุณนพมณี อนันตกูล

ห้องส่วนตัว

อีกวิธีท่ีช่วยให้สัตว์เลี้ยงและเจ้าของอยู่ด้วยกันก็คือ การแยกพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงออกอย่างชัดเจน แต่ยังอยู่ใกล้สายตาหรือสามารถเดินไปเล่นด้วยได้ แต่ควรอยู่ในบริเวณท่ีอากาศถ่ายเทและได้รับแสงสว่างบ้าง การจัดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนยังเหมาะกับกรณีท่ีมีสัตว์เลี้ยงเกิน 1 ตัว เพราะจะทําให้เขาไม่เหงาและมีพื้นที่วิ่งเล่นอย่างเต็มที่ โดยไม่ทํา ข้าวของในบ้านเสียหาย


pets-08

ภาพ : www.bhg.com
ภาพ : www.bhg.com

อะไรอยู่ในตู้

เราอาจดัดแปลงตู้บิลท์อินในครัวหรือตู้ดูทีวีเป็นคาเฟ่หรือห้องนั่งเล่นของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆ ด้วยการเปิดช่องให้ สามารถเดินทะลุได้ อาจติดต้ังชามอาหารหรือวางกระบะทรายสําหรับเป็นห้องน้ําในตัว เพื่อทำให้พื้นที่ของสัตว์เลี้ยงดูเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้น และลดพื้นที่ที่ดูรกหรือเลอะเทอะในบ้าน


pets-10

ประตูสองชั้น

สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆ อย่างแมวหรือสุนัขคือ เวลาเปิดประตูเข้า-ออก เพราะหลายครั้งที่พวกเขามักรีบมุดตัวแทรกออกไปวิ่งเล่นข้างนอกโดยเจ้าของไม่ทันตั้งตัว วิธีแก้ปัญหาคือ การออกแบบประตูบานเปิดไว้สองชั้น ป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงหลุดออกนอกบ้านได้ง่ายข้ึน


บ้านคุณวราภรณ์ พรหมิกบุตร
บ้านคุณวราภรณ์ พรหมิกบุตร

เห็นกันตลอดเวลา

ในกรณีบ้านตึกแถวที่จําเป็นต้องจัดสรรพื้นที่ให้สัตว์เลี้ยงอยู่คนละชั้นกับเรา ควรออกแบบช่องกระจกใสเพื่อให้เราและสัตว์เลี้ยงสามารถมองเห็นกันได้ การมองเห็นเจ้าของได้บ้างจะช่วยให้สัตว์เลี้ยงอารมณ์ดี ไม่หงุดหงิด ในส่วนนี้อาจ ออกแบบพื้นที่เพื่อใช้เป็นตู้เก็บของและกรงแบบบิลท์อิน โดยอาจมองหาตู้เก่ามาดัดแปลงก็ได้ เพื่อให้มีพื้นที่เก็บอาหารและเครื่องใช้ของสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติม


 

เรื่อง : “รนภา นิตย์”
ภาพ : คลังภาพบ้านและสวน นิตยสาร room และสํานักพิมพ์บ้านและสวน