สวนสำหรับสุนัข: 4.ที่นอนและสุขาของสุนัข

บทที่แล้วได้กล่าวถึงเรื่องพื้นที่ส่วนตัวให้สุนัขได้ใช้เป็นที่นอน กิน หรือกักไว้ในบางเวลาหรือใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงสุนัขโดยเฉพาะ ไปบ้างแล้ว บทนี้เรามาพูดถึงการแบ่งพื้นที่ในส่วนนี้กัน

คอกสุนัข

ในกรณีกั้นพื้นที่เป็นคอก มีพื้นที่ให้นอน เดินหรือเล่น ควรฝังเสาลงในดินหรือตั้งเสากับตอม่อปูน แล้วทำกำแพงสูง 60-70 ซม. ติดตั้งรั้วตาข่าย เพื่อป้องกันสุนัขปีน ปูพื้นด้วยคอนกรีตแบบไม่ลื่น สุนัขจะได้ลุกหรือเดินไม่ลำบาก หรือใช้อิฐ ยางมะตอย ทำทางระบายน้ำไว้ด้านหนึ่งแล้วเทพื้นให้ลาดเทไปทางนั้น เวลาทำความสะอาดจะได้สะดวก มีหลังคาคลุมป้องกันแดด ลม ฝน ทำพื้นที่สำหรับนอนโดยติดมุ้งลวดกันยุง หรือซื้อกรงสุนัขสำเร็จรูปที่มีขายอยู่มาตั้งก็ได้ แต่ควรเลือกขนาดให้เหมาะกับสุนัขที่เลี้ยง สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ไม่มากอาจมีแค่กรงไว้ให้นอน ส่วนเวลาอื่นๆ ก็ปล่อยให้เล่นในบริเวณบ้าน เจ้าของบ้านบางรายอาจเลี้ยงไว้ในบ้าน ให้นอนร่วมกับคน การเลี้ยงแบบนี้ต้องคำนึงถึงเรื่องสุขอนามัยทั้งคนและสุนัขให้มากๆ

dog4
ระดับความสูงของคอกควรเหมาะสมกับระดับความสูงของสุนัข

พื้นที่สำหรับเล่น

สำหรับคนที่ต้องการจัดทำพื้นที่เลี้ยงสุนัขโดยเฉพาะ ควรจัดพื้นที่ให้สุนัขได้ผ่อนคลาย โดยควรคำนึงถึงระยะในการหมุนตัวและระยะวิ่งของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ ควรทำพื้นที่สนามไว้ด้วย เพราะเท้าสุนัขไม่ค่อยเหมาะกับพื้นคอนกรีตขัดมัน หรือพื้นกระเบื้องแบบต่างๆ ที่มักลื่น มีโพรงให้สุนัขได้เล่น มีลานให้นอนเล่น ซึ่งอาจทำเป็นระเบียงปูพื้นไม้ หรือลายคอนกรีตหยาบฝังกรวด เป็นต้น อาจเป็นบริเวณที่ต่อเนื่องกับตัวบ้าน หรือจัดมุมให้เจ้าของได้นั่งเล่นกับสุนัข

dog5
ระยะการหมุนตัวและระยะวิ่งที่สามารถนำมาใช้ประมาณการขนาดพื้นที่ส่วนตัวและที่นอนพักได้

ห้องสุขา

สถานที่ขับถ่ายเป็นเรื่องสำคัญมาก ปัจจุบันมีกฎหมายเอาผิดกับเจ้าของสุนัขที่ปล่อยให้สุนัขถ่ายเรี่ยราด เจ้าของสุนัขพึงระวัง อย่าปล่อยสุนัขในที่สาธารณะ  ถ้าเราไม่ฝึกสุนัขให้ถ่ายเป็นที่ สุนัขก็จะถ่ายไปทั่ว ดูสกปรก การฝึกให้สุนัขรู้ว่าที่ใดควรถ่ายเป็นเรื่องที่ไม่ยาก แต่ต้องฝึกซ้ำบ่อยๆ เพื่อให้สุนัขจำได้ โดยเราจะต้องเตรียมพื้นที่ไว้เป็นห้องสุขาของสุนัขด้วยการโรยทรายหยาบ กรวดแม่น้ำขนาดเล็กหรือขุยมะพร้าว เพื่อดูซับปัสสาวะ ทำรั้วเตี้ยๆ เพื่อบังตา หมั่นเก็บกวาด ด้วยการใช้พลั่วตักใส่ถุงพลาสติก มัดให้แน่น แล้วทิ้งลงถังขยะ หรือนำไปหมักกับเศษใบไม้กิ่งไม้ในถัง เพื่อทำปุ๋ยหมักก็ได้ ถ้าเลี้ยงในบ้านทิ้งลงในชักโครกก็ได้นอกจากนี้ก็ต้องดูแลรักษาความสะอาด อย่าให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ในต่างประเทศเขาจะถังบำบัดมูลสุนัข หรือ Dog loo จำหน่าย ลักษณะการทำงานคล้ายๆ ถังบำบัด สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้

dog loo
ตัวอย่างการฝังถังบำบัดมูลสุนัขและการระบายของเสีย

ข้อมูลจาก สวนรักสัตว์เลี้ยง โดย ธนาศรี สัมพันธรารักษ์ เพ็ชรยิ้ม นพมาศ พันธุ์ภักดี ชวาพร ศักดิ์ศรี สำนักพิมพ์บ้านและสวน

สงวนสิทธิ์ โดยบมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ใช้เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เนต ห้ามดัดแปลงหรือทำซ้ำด้วยวิธีการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต


 

สวนสำหรับสุนัข: 2. รั้ว

สวนสำหรับสุนัข: 3. การแบ่งเขตภายในสวน