สวนสำหรับสุนัข: 2. รั้ว

รั้ว เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคิดมากเมื่อสร้างบ้าน เพราะนอกจากความแข็งแรง ทนทาน สวยงามเข้ากับตัวบ้านและสไตล์ของสวนที่จัด ป้องกันขโมยขโจร และให้ความป็นส่วนตัวแล้ว ยังต้องคิดมากขึ้นไปอีกเมื่อมีสัตว์เลี้ยงในบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในเมือง เพราะรั้วที่ดีจะช่วยลดหรือป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การออกไปกัดคนอื่นหรือสุนัขอื่นๆ หรือป้องกันสุนัขอื่นบุกรุก การหนีออกไปเที่ยว เป็นต้น

ในการออกแบบรั้วของบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงจึงต้องพิจารณาเรื่องสายพันธุ์ของสุนัข เพื่อนบ้านข้างเคียง ระยะห่างระหว่างสวนถึงถนนด้วย สำหรับบ้านที่มีรั้วอยู่แล้วและต้องการเลี้ยงสุนัข ก่อนนำมาเลี้ยงก็ควรสำรวจกำแพงหรือรั้วบ้านเสียก่อน มีรู มีช่องที่สุนัขจะมุดหรือลอดเข้าออกได้หรือไม่ ความสูงของรั้วเพียงพอที่จะกั้นไม่ให้สุนัขกระโดดหรือปีนหรือเปล่า และควรคิดไกลไปในอนาคตเมื่อสุนัขตัวโตขึ้น

ความสูง ในกรณีที่สุนัขได้รับการฝึกแล้ว อาจอยู่ที่ 1.20-1.50 เมตร ถ้าเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่ใช้ในการกีฬา ก็ควรเพิ่มความสูงเป็น 1.50-1.80 เมตร แต่ถ้าเลี้ยงสุนัขตัวใหญ่มาก ต้องเพิ่มความสูงเป็น 2 เมตร รวมถึงไม่ควรวางหรือทำโครงสร้างใดๆ ที่สุนัขจะปีนได้ ถ้ารั้วสูงไม่พอก็ควรทำโครงไม้หรือเหล็กต่อขึ้นไป และทำระแนงสำหรับปลูกไม้เลื้อย หรือออกแบบแนวรั้วให้ดูสวยงาม

ความแข็งแรง เป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะสุนัขในฤดูผสมพันธุ์ มีพลังทำลายล้างที่รุนแรง หากข้างบ้านเลี้ยงสุนัขด้วย ก็อาจกระโจน ตะกุยหรือกัดแทะรั้ว บ้านที่ทำรั้วโปร่งๆ แล้วปลูกต้นไม้บังแนวรั้ว ถูกทำลายมาเยอะแล้ว

รูปแบบของรั้ว รั้วทึบแม้จะปลอดภัยแต่ก็ดูไม่สวยงาม ส่วนรั้วโปร่งก็ดูสวยงามแต่อาจไม่ช่วยป้องกัน การทำแบบผสมผสานน่าจะดูเข้าท่าที่สุด คือตอนล่างเป็นรั้วทึบก่ออิฐ หิน หรือคอนกรีต สูงประมาณ 1-1.20 เมตร ส่วนตอนบนก็ออกแบบเป็นระแนงปลูกไม้เลื้อย หรือทำแผงรั้วโลหะ เป็นลวดลายเส้นสายต่างๆ ริมรั้วทั้งนอกหรือในปลูกไม้พุ่มบังแนวรั้ว เช่น ประทัดไต้หวัน เข็ม หรือปลูกไม้ที่มีหนามไม่แหลมมากหรือใบสากระคายผิว เช่น ข่อย ชาดัด เฟื่องฟ้า แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูลักษณะนิสัยหรือพันธุ์ของสุนัขที่เลี้ยงด้วย เพราะหนามที่แหลมคมอาจเป็นอันตราย สำหรับสุนัขจอมขุด เช่น บีเกิล หรือสายพันธุ์เทอร์เรียร์ ควรเพิ่มกำแพงกันดินใต้แนวรั้ว เพื่อป้องกันการขุดดินใต้รั้วแล้วมุดหนี

ข้อมูลจาก สวนรักสัตว์เลี้ยง โดย ธนาศรี สัมพันธรารักษ์ เพ็ชรยิ้ม นพมาศ พันธุ์ภักดี ชวาพร ศักดิ์ศรี สำนักพิมพ์บ้านและสวน
สงวนสิทธิ์ © โดยบมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ใช้เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เนต ห้ามดัดแปลงหรือทำซ้ำด้วยวิธีการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต