ปฏิทินปี 2567

ปฏิทินปี 2567 พร้อมวันสำคัญสัตว์เลี้ยง

ปฏิทินปี 2567 พร้อมให้เพื่อน ๆ ได้ดาวน์โหลดไปไว้ใช้กันฟรี ๆ แล้ว จะพิมพ์มาแปะที่โต๊ะทำงานก็น่ารักไปอีกแบบ หรือจะบันทึกเก็บไว้ดูเล่นก็ได้

ปี 2567 กำลังจะใกล้เข้ามาถึง บ้านและสวน Pets จึงขอมอบของขวัญสุดพิเศษเป็น ปฏิทินปี 2567 สีเหลืองสดใส ลายน่ารัก ๆ เพื่อเอาใจพวกเราคนรักสัตว์ ซึ่งจะเป็นปฏิทินธรรมดา ๆ ที่มีแค่มีวันที่ และวันหยุดเหมือนทั่วไปก็คงจะไม่ใช่พวกเราบ้านและสวน Pets แต่ปฏิทินของเรามาพร้อมกับ วันสำคัญเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เพื่อไม่ให้ทาสทั้งหลายพลาดโอกาสในการปรนเปรอเจ้านายแบบสุดพิเศษในทุกวันสำคัญกันอีกด้วย

มกราคม (JANUARY)

ปฏิทินปี 2567 เดือนมกราคม

วันสำคัญสัตว์เลี้ยงเดือนมกราคม (January)
JAN 2 Happy Mew Year for Cats Day
JAN 5 National Bird Day
JAN 14 National Dress Up Your Pet Day
JAN 20 National Penguin Day
JAN 21 National Squirrel Appreciation Day
JAN 22 National Answer Your Cat’s Questions Day

กุมภาพันธ์ (FEBRUARY)

ปฏิทินปี 2567 เดือนกุมภาพันธ์

วันสำคัญสัตว์เลี้ยงเดือนกุมภาพันธ์ (February)
FEB 2 National Hedgehog Day
FEB 3 National Golden Retriever Day & Doggy Date Night
FEB 20 National Love Your Pet Day
FEB 22 National Walking the Dog Day
FEB 23 National Dog Biscuit Day
FEB 25 World Spay Day

มีนาคม (MARCH)

ปฏิทินปี 2567 เดือนมีนาคม

วันสำคัญสัตว์เลี้ยงเดือนมีนาคม (March)
MAR 3 National If Pets Had Thumbs Day
MAR 13 National K9 Veterans Day
MAR 16 National Panda Day
MAR 23 National Puppy Day & Cuddly Kitten Day
MAR 28 Respect Your Cat Day

เมษายน (APRIL)

วันสำคัญสัตว์เลี้ยงเดือนเมษายน (April)
APR 6 National Siamese Cat Day
APR 8 National Dog Fighting Awareness Day
APR 10 National Hug Your Dog Day
APR 11 National Pet Day
APR 21 National Bulldogs Are Beautiful Day
APR 29 International Guide Dog Day

พฤษภาคม (MAY)

วันสำคัญสัตว์เลี้ยงเดือนพฤษภาคม (May)
MAY 3 National Specially-Abled Pets Day
MAY 8 National Dog Mom’s Day

มิถุนายน (JUNE)

วันสำคัญสัตว์เลี้ยงเดือนมิถุนายน (June)
JUN 4 National Hug Your Cat Day
JUN 20 Ugliest Dog Day
JUN 22 National Take Your Cat to Work Day
JUN 24 Cat World Domination Day
JUN 26 National Take Your Dog to Work Day

กรกฎาคม (JULY)

วันสำคัญสัตว์เลี้ยงเดือนกรกฎาคม (July)
JUL 10 National Kitten Day
JUL 14 Cow Appreciation Day
JUL 15 National Pet Fire Safety Day
JUL 26 National Dog Photography Day
JUL 31 National Mutt Day

สิงหาคม (AUGUST)

วันสำคัญสัตว์เลี้ยงเดือนสิงหาคม (August)
AUG 1 DOGust 1st: Universal Birthday for Shelter Dogs
AUG 5 Work Like a Dog Day
AUG 8 International Cat Day
AUG 10 National Spoil Your Dog Day
AUG 15 International Homeless Animals Day
AUG 17 National Black Cat Appreciation Day
AUG 22 National Take Your Cat to the Vet Day
AUG 26 National Dog Day

กันยายน (SEPTEMBER)

วันสำคัญสัตว์เลี้ยงเดือนกันยายน (September)
SEP 1 Ginger Cat Appreciation Day
SEP 4 National Wildlife Day
SEP 17 National Pet Bird Day
SEP 19 National Meow Like a Pirate Day
SEP 23 National Dogs in Politics Day
SEP 26 National Bunny Day
SEP 28 World Rabies Day

ตุลาคม (OCTOBER)

วันสำคัญสัตว์เลี้ยงเดือนตุลาคม (October)
OCT 1 National Black Dog Day
OCT 4 World Animal Day
OCT 14 National Pet Obesity Day
OCT 16 National Feral Cat Day & Global Cat Day
OCT 17 National Fetch Day
OCT 20 International Sloth Day
OCT 21 National Reptile Day
OCT 26 National Pit Bull Awareness Day
OCT 27 National Black Cat Day
OCT 29 National Cat Day

พฤศจิกายน (NOVEMBER)

วันสำคัญสัตว์เลี้ยงเดือนพฤศจิกายน (November)
NOV 1 National Cook For Your Pets Day
NOV 7 National Canine Lymphoma Awareness Day
NOV 17 National Black Cat Day

ธันวาคม (DECEMBER)

วันสำคัญสัตว์เลี้ยงเดือนธันวาคม (December)
DEC 2 National Mutt Day
DEC 9 National Llama Day
DEC 10 International Animal Rights Day
DEC 13 National Horse Day
DEC 15 National Cat Herders Day