แมวน้ำตาไหลเยอะ และตาแฉะ เกิดจากอะไร?

แมวน้ำตาไหลเยอะ กว่าปกติ อาจเป็นอาการที่สร้างความกังวลใจให้กับเจ้าของได้ และอาการนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ วันนี้ คุณหมอก้อย – สพ.ญ.ปิยวรรณ ภู่ระหงษ์ สัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลแมว PURRfect Cat Hospital จะมาอธิบายให้เราฟังค่ะ

แมวน้ำตาไหลเยอะ หรือตาแฉะตลอดเวลา เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

น้องแมวที่มีน้ำตาไหลเยอะตลอดเวลา หรือตาแฉะ มีชื่อเรียกทางการแพทย์ว่า Epiphora คือ อารการที่ ต่อมน้ำตาของน้องแมวขับน้ำตาออกมามากกว่าปกติ โดยมักจะแสดงออกร่วมกับอาการต่าง ๆ ที่เราอาจสังเกตได้ เช่น อาการหรี่ตา ตาแดง ผิวหนังตารอบ ๆ ดวงตามีสีแดง มีคราบน้ำตาลที่ร่องตา มีอาการเกาตา หรือเอาหน้าถูบ่อย และการกระพริบตาบ่อย ๆ ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดได้จากหลายเหตุ ประกอบด้วย

  1. โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น หรือโรคหวัดแมว

น้องแมวทุกตัวสามารถเป็นหวัดได้ค่ะ สาเหตุหลักเกิดจากเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน และจากการติดเชื้อนี้ ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุตาขาว จึงมีน้ำตาไหลออกมาตลอดเวลา

โดยน้ำตาที่ไหลออกมาจะมีสรใสจนถึงสีขาวขขุ่น และมักจะแสดงอาการระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย เช่น มีน้ำมูก จาม ไอ หรืออาจมีอาการซึม เบื่ออาหาร เป็นต้น เจ้าของที่พบว่า น้องแมวกำลังมีอาการของไข้หวัด ควรพาพาน้องไปพบสัตวแพทย์ และรักษาตามอาการ ซึ่งถ้าน้องมีอาการตาอักเสบร่วมด้วย ก็สามารถรักษาให้หายได้

  1. เกิดบาดแผลที่กระจกตา

บาดแผลที่กระจกตาส่วนใหญ่เกิดจากการขีดข่วน ได้รับสารเคมี และการติดเชื้อไวรัสที่กระจกตา โดยน้ำตาจะไหลออกมาจำนวนมากกว่าปกติ พร้อมกับแมวจะแสดงอาการหรี่ตา และกระพริบตาถี่ ๆ

การตรวจวินิจฉัย สัตวแพทย์จะย้อมสีที่กระจกตา เพื่อประเมินว่ามีบาดแผล หรือไม่ กรณีน้องแมวมีบาดแผลที่กระจกตา จำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วย เพราะหากปล่อยไว้นานเกินไป อาจทำให้บาดแผลเกิดการติดเชื้อ และกระจกตาทะลุได้

แมวน้ำตาไหลเยอะ, แมวตาอักเสบ
  1. ลักษณะเฉพาะของสายพันธุ์แมว

แมวบางสายพันธุ์มีโครงสร้างของใบหน้าและกะโหลก ที่โน้มนำให้เกิดความผิดปกของการระบายน้ำตา โดยส่วนใหญ่มักเกิดกัแมวสายพันธุ์หน้าสั้น เช่น เปอร์เซีย หิมาลายัน และเอ็กโซติก ช็อตแฮร์ เป็นต้น กลุ่มสายพันธุ์ดังกล่าวมักมีน้ำตาไหลผ่านบริเวณร่องแก้มมากว่าสายพันธุ์อื่น ๆ

  1. ภาวะหนังตาม้วน

เป็นภาวะความผิดปกติของโครงสร้างหนังตาที่ม้วนเข้าหรือม้วนออก ทำให้เกิดการระคายเคืองกระจกตา หรือมีการระบายน้ำตาผิดปกติ จึงทำให้พบว่ามีน้ำตาไหลแฉะ การรักษาในรายที่แสดงความผิดปกติรุนแรง สามารถทำการผ่าตัดแก้ไขหนังตาได้

  1. ท่อน้ำตาอุดตัน และท่อน้ำตาอักเสบ

เกิดจากการมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดตัน หรือการติดเชื้อที่ท่อน้ำตา หรือบางรายอาจไม่มีท่อน้ำตา ซึ่งสามารถตรวจวินิจฉัยได้ หากพบมีการอุดตันและการอักเสบ สัตวแพทย์จะรักษาด้วยล้างท่อน้ำตา ร่วมกับการรักษาทางยา

  1. การระคายเคืองจากสิ่งแวดล้อม และภาวะภูมิแพ้

เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้องแมวน้ำตาไหลมากกว่าปกติ เนื่องจากร่างกายตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นภูมิแพ้ โดยอาจแสดงอาการร่วมกับการจาม และคันตามใบหน้า รวมถึงลำตัว

แมวน้ำตาไหลเยอะ, แมวตาอักเสบ

การดูแลสุขภาพดวงตาของน้องแมว

เบื้องต้น หากพบว่าน้องแมวมีน้ำตาไหลมากกว่าปกติ หรือกระพริบตา หรี่ตา บ่อยเกินไป เจ้าขอควรนำน้องแมวไปตรวจวินิจฉัยกับสัตวแพทย์ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น บางสาเหตุสามารถรักษาให้หายขาดได้

สำหรับสายพันธุ์แมวหน้าสั้น ขนยาว และมีร่องน้ำตา ควรได้รับการดูแลมากกว่าสายพันธุ์อื่น เนื่องจาก หากมีคราบน้ำตาสะสมมากเกินไป จะนำไปสู่ความอับชื้น และเกิดการอักเสบได้ ส่วนการดูแล เจ้าของควรใช้สำลีชุบด้วยน้ำยาทำความสะอาดดวงตาสัตว์เลี้ยง เช็ดรอบ ๆ ดวงตา และบริเวณที่มีคราบน้ำตา พร้อมกับหมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นรอบดวงตา

เรื่อง สพ.ญ.ปิยวรรณ ภู่ระหงษ์ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลแมว PURRfect Cat Hospital


เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ แมวเป็นหวัด หายเองได้ หรือไม่