คู่มือเลี้ยงสุนัข DOG STORIES

เรียนรู้เรื่องราวของสุนัขทุกด้าน โดยเฉพาะข้อมูลกำเนิดสุนัข กายวิภาค ปัจจัยสำคัญ การเตรียมบ้านให้สุนัข การดูแลเรื่องความสะอาด โรคที่สำคัญและการป้องกันกำจัด การบริจาคเลือด การทำวัคซีน และอีกหลายเรื่องราวที่สัตวแพทย์หลายท่าน และทีมงานได้เขียนไว้ในเว็บไซต์ บ้านและสวน PETS และยังได้รู้จักสุนัขหลายตัวที่เป็น Celebrity Dogs

  • ผู้เขียน: อุไร จิรมงคลการ
  • ราคา: 435.00 บาท