คลินิกเฉพาะทาง

โรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท รักษาลูกรักของคุณอย่างเข้าใจ

ในปัจจุบัน ความรักและความเอาใจใส่ของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อสัตว์เลี้ยงแตกต่างจากยุคก่อนที่มองว่าตนเองเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัว สายสัมพันธ์และการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงจึงเกิดเป็นกระแสการเลี้ยงดูเสมือนว่าพวกเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว การเลือกสรรสิ่งต่างๆ ให้สัตว์เลี้ยงในยุคนี้ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน และผู้คนก็ตื่นตัวกันมากเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยง ไม่เพียงแค่เลี้ยงให้มีชีวิตรอด แต่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง และแบ่งปันชีวิตที่มีคุณภาพร่วมกัน หนึ่งในความพร้อมที่คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดี ก่อนนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาดูแล คือความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล เมื่อสัตว์เลี้ยงเกิดความเจ็บป่วย ดังนั้น สถานพยาบาลสัตว์เลี้ยง จึงเป็นสถานที่ที่คุณพ่อคุณแม่ฝากความหวังไว้ เมื่อต้องนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปรับการรักษา ด้วยปัจจัยเรื่องความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ บวกกับความเอาใจใส่ต่อสัตว์เลี้ยงที่มีมากขึ้น ได้ผลักดันให้สถานพยาลสัตว์เลี้ยงหลายแห่งต้องเร่งปรับตัว และสร้างมาตรฐานการรักษาที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังต้องมีบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเพื่อรองรับความต้องการด้านอื่นๆ ด้วย โรงพยบาลสัตว์คชาเว็ท เป็นหนึ่งในสถานพยาบาลสัตว์เลี้ยงที่มองเห็นความต้องการในจุดนี้ และด้วยความเข้าใจเรื่องการรักษาสัตว์ที่มีประสบการณ์ ทางโรงพยาบาลฯ จึงพร้อมมอบการรักษาและบริการให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจร ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท โรงพยาบาลสัตวคชาเว็ท เดิมชื่อโรงโรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา ก่อตั้งครั้งแรกปี 2535 เป็นคลินิกขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในห้างจัสโก้ บนถนนรัชดาภิเษก โดยเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไป หลังจากดำเนินกิจการมาจนถึงปี 2554 ทางผู้บริหารได้ตัดสินใจย้ายที่ตั้งไปยังอาคารพาณิชย์บนถนนรัชดาภิเษก เพื่อขยายพื้นที่ไว้รองรับกับจำนวนผู้ใช้บริการที่มากขึ้น และขยายเป็นโรงพยาบาลสัตว์ขนาดกลาง ที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไป และการผ่าตัด  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ปี 2559 น.สพ.วริทธิ์วงศ์ ลิขิตชัยกุล และ สพ.ญ.วัลลิยา กาญจนพงศ์กิจ คุณหมอนักบริหารทั้ง […]

อ่านต่อ