ศูนย์กายสัตว์อุทิศ

มอบร่างสัตว์เลี้ยงเป็น อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์

เมื่อสัตว์เลี้ยงที่เรารักเสมือนสมาชิกในครอบครัวตายจาก กุศลกรรมที่น่าจะได้ก่อร่วมกันครั้งสุดท้ายอาจหมายถึง การอุทิศร่าง ให้เป็น อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ เพื่อก่อประโยชน์ทางการศึกษาให้แก่สรรพสัตว์ต่อไป แม้จะจากไป แต่ร่างอันไร้วิญญาณของสัตว์เลี้ยง เจ้าของสามารถนำไปมอบเป็น อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ เพื่อใช้สำหรับการศึกษาของนิสิตสัตวแพทย์ และเพื่อการวิจัยได้ โดยหนึ่งในศูนย์ที่ทำหน้าที่รับบริจาคร่างกายของสัตว์เลี้ยงหลังจากเสียชีวิต ได้แก่ ศูนย์กายสัตว์อุทิศ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ คือใคร อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ คือ สัตว์ที่เป็นครูผู้ไร้วิญญาณเช่นเดียวกันกับอาจารย์ใหญ่ของมนุษย์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ใช้ศึกษาวิชามหกายวิภาคศาสตร์ หรือระบบของร่างกายที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ครอบคลุมตั้งแต่ ผิวหนัง หลอดเลือด เส้นประสาท ระบบกระดูก โครงสร้างระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และโครงสร้างอวัยวะภายในอื่น ๆ ควบคู่กับการเรียนจากทฤษฎีในภาคบรรยาย เป็น เวลา 1 ปีครึ่ง หรือ 3 เทอม โดยประมาณ เพื่อให้นิสิตสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ และใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ ให้เกิดประโยชน์ให้และคุ้มค่ามากที่สุด สัตว์เลี้ยงแบบไหนเป็นอาจารย์ใหญ่ได้บ้าง ศูนย์กายสัตว์อุทิศเปิดรับบริจาคร่างสัตว์ทุกชนิด ไม่จำกัดอายุ สายพันธุ์ และขนาด […]

อ่านต่อ