Royal Canin

การตรวจสุขภาพประจำปีในสัตว์เลี้ยง มีความสำคัญอย่างไร

สุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งในมนุษย์และสัตว์เลี้ยง การดูแลสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันเป็นเรื่องที่พ่อแม่ทุกคนเริ่มตระหนักมากขึ้น การตรวจสุขภาพประจำปีในสัตว์เลี้ยง จึงเป็นหนึ่งในขั้นตอนการดูแลที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลลูกรักสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีสุขภาวะที่ดี

ความแตกต่างระหว่างสุขภาพของสัตว์เลี้ยงกับมนุษย์คือ สัตว์เลี้ยงไม่สามารถพูดจาสื่อสารกับเราได้เมื่อเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับร่างกาย ยกเว้นกรณีที่อาการรุนแรงจนเห็นได้ชัดเจน

ในขณะเดียวกัน ความผิดปกติบางอย่าง หรือโรคบางชนิด ก็ไม่แสดงอาการจนกว่าจะเข้าขั้นระยะสุดท้าย ทำให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกรักสัตว์เลี้ยงไปรักษาไม่ทัน

ดังนั้น การพาสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่จะเป็นแนวทางป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้น

Royal Canin

รวมไปถึงยังเป็นการตรวจหาค้นหาโรคที่ยังไม่แสดงอาการ หรือในบางกรณีอาจตรวจพบความผิดปกติบางอย่างก่อนจะแสดงอาการภายหลัง

การตรวจสุขภาพประจำปีในสัตว์เลี้ยงยังช่วยเรื่องการวางแผนการรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโรค ซึ่งแนวโน้มสูงที่สามารถรักษาได้ง่ายและหายขาดในบางโรค และลดโอกาสการเสียชีวิตของลูกรักสัตว์เลี้ยงได้

ในกรณีที่สัตวแพทย์ตรวจพบโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ สัตว์แพทย์จะประเมินแนวทางการรักษาที่เป็นไปได้ เพื่อชะลอการดำเนินไปของโรค และช่วยส่งเสริมให้ลูกรักสัตว์เลี้ยงได้อยู่กับโรคอย่างมีสวัสดิภาพที่เหมาะสม

Royal Canin

ช่วงวัยของสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมกับการตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพครั้งแรก เริ่มตั้งแต่สัตว์เลี้ยงมีอายุครบ 8 สัปดาห์ หลังจากนั้น หากไม่มีความผิดปกติใดๆ ในรอบหนึ่งปี คุณพ่อคุณแม่ควรนำพวกเขากลับมาพบสัตวแพทย์เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

เหตุผลที่ควรนำลูกรักสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ปีละหนึ่งครั้ง เนื่องจากแต่ละช่วงวัยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน

ยกตัวอย่างเช่น โรคที่มักพบในวัยแรกเกิดมักเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัส เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์เลี้ยงแรกเกิดยังพัฒนาไม่เต็มที่ เป็นต้น

ในทางกลับกัน สัตว์เลี้ยงที่เริ่มมีอายุมากขึ้น (ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป) ควรได้รับการตรวจสุขภาพทุกๆ 6 เดือน เพราะระบบการทำงานของอวัยวะภายในเริ่มถดถอยและเสื่อมลง ส่วนใหญ่มักจะพบโรคในกลุ่มเรื้อรัง เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคข้อเสื่อม โรเบาหวาน โรคในระบบทางเดินอาหาร และโรคมะเร็ง เป็นต้น

Royal Canin

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพเพื่อดูความสมบูรณ์ของร่างกาย

1. สัตวแพทย์จะเริ่มจากการซักประวัติของสัตว์เลี้ยงโดยการถามคำถามต่างๆ จากคุณพ่อคุณแม่ และเจ้าหน้าที่จะชั่งน้ำหนัก วัดความดัน และอุณหภูมิของร่างกาย โดยเฉลี่ยอุณหภูมิปกติของสุนัขและแมวอยู่ที่ 38 – 39 องศาเซลเซียส

2. ตรวจความปกติของช่องปากและฟัน ดวงตา ใบหู ฟังเสียงการเต้นของหัวใจ และการทำงานของปอด

3. ตรวจการทำงานของระบบอวัยวะภายในด้วยการตรวจเลือด เช่น การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว ตรวจหาพยาธิในเลือด และค่าบ่งชี้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะภายใน เป็นต้น

Royal Canin

การเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงก่อนไปตรวจสุขภาพ

คุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมข้อมูลส่วนตัวของสัตว์เลี้ยง เช่น สมุดบันทึกประวัติการทำวัคซีน หากมี

อาการเจ็บป่วยให้แจ้งคุณหมอ เช่น มีอาการเกา คันผิวหนัง เบื่ออาหาร มีคราบน้ำตาเยอะ หรือความผิดปกติที่เจ้าของสังเกตได้

ในช่วงก่อนวันตรวจสุขภาพอย่างน้อย 2 วัน ควรงดการอาบน้ำ หรือทำความสะอาดผิวหนังและช่องหู

ในกรณีที่ต้องตรวจเลือด ให้สัตว์เลี้ยงงดอาหารและขนมก่อนเจาะเลือดประมาณ 8 ชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ต้องงดน้ำ หากมีการตรวจวิเคราะห์อุจจาระหรือปัสสาวะ ให้สอบถามทางสัตวแพทย์ก่อนว่าต้องเก็บตัวอย่างไปด้วยหรือไม่

การดูแลสัตว์เลี้ยง นอกจากการพาไปทำวัคซีน การให้กินอาหารที่ดี ให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสุขภาพเป็นประจำยังเป็นวิธีการช่วยดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในทุกช่วงวัยให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้น

โรยัล คานิน สนับสนุนให้คุณพร้อมเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบ เริ่มง่ายๆด้วยการพาน้องแมวน้องหมาไปหาหมอ หรือ Take Your Pet To The Vet เป็นประจำทุกปี เพื่อที่จะช่วยกันสร้างสังคมสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี ส่งต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสุนัขและแมวที่คุณรัก เพื่อให้พวกเขาอยู่กับเราไปได้นานๆ