โรคเปลือกตาม้วนเข้า และม้วนออก (Entropion & Ectropion eyelids)

โรคเปลือกตาม้วนเข้าข้างใน (Entropion Eyelids)

โรคเปลือกตาม้วนเข้า หรืออาการหนังตาม้วนเข้าในนั้น เกิดจากพันธุกรรม อาจเกิดกับตาข้างเดียว หรือทั้งสองข้าง พบได้ตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัข หรือมาพบเมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้น และพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว กลุ่มสุนัขพันธุ์หน้าสั้นจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดหนังตาม้วนเข้าหนังตาม้วนเข้า เพราะ สุนัขประเภทนี้จะมีผิวหนังขอบตาหนากว่าพันธุ์อื่น ๆ คือ ส่วนของเปลือกตาหดกลับ หรือพับเข้าด้านในของตา (โดนส่วนใหญ่จะเกิดที่เปลือกตาล่าง) ทําให้ขนตาแยงเข้าในลูกตา เกิดการระคายเคืองลูกตา และกระจกตาอักเสบ ประการหลังนี่มักเกิดจากการที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น แล้วมีการหนาตัวของผิวหนังบริเวณขอบตาเกิดขึ้นด้วย จึงมีโอกาสเกิดหนังตาม้วนเข้าได้

วิธีสังเกตอาการ

กระจกตาอักเสบ ระคายเคืองตา ตาแดง น้ำตาไหลมากกว่าปกติ มีเมือก หรือหนองออกมาจากตา เนื่องจากหนังตาม้วนเข้าในสุนัขและแมว จะทําให้เกิดการระคายเคืองตา ทําให้แสดงอาการน้ำตาไหลมากกว่าปกติ ตาแดง หากเกิดหนังตาม้วนเข้าเป็นเวลานาน อาจทําให้เกิดตาเปลี่ยนสี กระจกตาอักเสบ รวมถึงเมื่อเกิดหนังตาม้วนเข้าอาจพบขี้ตาสีเขียว เมือก หรือหนองออกจากดวงตา

การรักษาและวิธีการป้องกัน

โรคเปลือกตาม้วนเข้า สามารถรักษาได้โดยการใช้ยาหยอดตา หรือครีม เพื่อลดอาการระคายเคือง การผ่าตัดขลิบเอาหนังตาออกบางส่วน โรคหนังตาม้วนเข้าในเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมจึงไม่สามารถป้องกันได้

สุนัขพันธุ์เสี่ยง เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม

Bulldog, Pug, Pekinese, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Boxer, Basset Hound, Blood Hound, Mastiff, Labrador Retriever, Shar-pei, Saint Bernard

โรคเปลือกตาม้วนออก (Ectropion eyelids)

เป็นความผิดปกติของเปลือกตาที่เปลือกตาล่าง ‘ม้วน’ ออก ไปด้านนอกหรือเบี่ยงออก ทําให้เปลือกตาล่างดูหย่อนยาน เผยให้เห็นเนื้อเยื่อเยื่อบุตาขาวที่บอบบาง ซึ่งเรียงตัวอยู่บนพื้นผิวด้านในของเปลือกตาและปกคลุมลูกตา ทําให้เนื้อเยื่อแห้งส่งผลให้เกิดโรคตาแดง พื้นผิวของดวงตาหรือกระจกตาอาจแห้งส่งผลให้เกิด keratitis (กระจกตาอักเสบ) ความเสียหายของกระจกตาอาจส่งผลให้เกิดแผลเป็นที่กระจกตา ซึ่งอาจทําให้ขัดขวางการมองเห็น ในกรณีส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบดวงตาทั้งสองข้าง โรคเปลือกตาม้วนออก มักได้รับการวินิจฉัยในสุนัขที่อายุน้อยกว่าหนึ่งปี

วิธีสังเกตอาการ

สามารถเกิดขึ้นได้กับสุนัขทุกวัย โรคเปลือกตาม้วนออกอาจเกิดจากโรคอื่น ๆ ไม่ใช่ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมมาทําให้เปลือกตาล่าง ‘หย่อนคล้อย’ หรือลดลง เช่น โรคอัมพาตของเส้นประสาท ใบหน้า โรคไฮโปไทรอยด์ (Hypothyroidism) หรือภาวะขาดไทรอยด์ การอักเสบเรื้อรังและการติดเชื้อของเนื้อเยื่อรอบดวงตา การผ่าตัดแก้ไข ectropion มากเกินไป และโรคประสาทและกล้ามเนื้อ

การรักษาและวิธีการป้องกัน

ในรายที่ไม่รุนแรงโดยทั่วไป จะรักษาด้วยการใช้ยาหยอดหล่อลื่นยาหยอดตาและขี้ผึ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้กระจกตาและเยื่อบุตาแห้ง ยาปฏิชีวนะจะใช้เพื่อรักษาแผลที่กระจกตา หากอาการรุนแรงสามารถทําการผ่าตัดแก้ไขเพื่อทําให้เปลือกตาสั้นลงได้ การผ่าตัดตาเพื่อให้เปลือกตากลับมาเป็นปกติ ผู้ประกอบโรคศิลปะทั่วไปสามารถทําการผ่าตัดแก้ไขนี้ได้ หากอาการรุนแรงอาจจําเป็นต้องส่งไปพบจักษุแพทย์ เพื่อทําการประเมินและแก้ไขการผ่าตัด

สุนัขพันธุ์เสี่ยง เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม

Cocker Spaniel, Saint Bernard, Blood hound, Basset Hound, Mastiff, Newfoundland, Bulldog, Chow Chow, English Springer Spaniel, American Cocker Spaniel, English Cocker Spaniel สามารถเกิดขึ้นได้กับสุนัขทุกวัย

ติดตามข้อมูลจาก บ้านและสวน PETS ได้ที่นี่