โรคถุงน้ำในไตแมว โรคที่ยังรักษาไม่ได้

ลองสังเกตน้องแมวที่บ้านว่า น้ำหนักลดลง กินน้ำเยอะ ปัสสาวะเยอะ หรือไม่ นี่อาจเป็นสัญญาณของโรคไตเรื้อรังที่เรียกว่า โรคถุงน้ำในไตแมว

โรคเกี่ยวกับระบบกำจัดของเสียในแมวมักเกิดขึ้นเนื่องจากไตทำงานผิดปกติ ซึ่งโดยทั่วไปมักเรียกรวม ๆ ว่า โรคไต โดยแบ่งเป็น การเกิดแบบเฉียบพลัน อย่างโรคไตวายเฉียบพลัน และการเกิดแบบเรื้อรัง ที่อาจมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมอย่าง โรคถุงน้ำในไตแมว

วันนี้ เรามาเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับ โรคถุงน้ำในไตแมว กันนะคะว่า ลักษณะของโรคเป็นอย่างไร และจะดูแลน้องที่ป่วยเป็นโรคนี้ อย่างไร

โรคถุงน้ำในไตแมว มีชื่อเรียกในทางสัตวแพทย์ว่า Polycystic Kidney Disease หรือ PKD เป็นโรคที่เกิดความผิดปกติขึ้นในไตของแมว โดยมีถุงน้ำ หรือถุงซีสต์ หลายถุงแทรกอยู่ในเนื้อไต

โรคถุงน้ำในไตแมว, โรคไตในแมว, ไตวายเรื้อรัง, ภาวะไตวาย, น้องแมวป่วยโรคไต, การดูแลน้องแมวป่วยโรคไต, น้องแมวเป็นโรคไต, รักษาอย่างไร
น้องแมวสายพันธุ์เอ็กโซติก เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อเกิดโรค PKD / ภาพถ่าย Dan Wayman

โรคนี้เป็นโรคทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกได้ โดยลักษณะของโรคมักจะไม่แสดงอาการในช่วงแรกเกิด แต่แมวจะมีภาวะแฝง จนกระทั่งเมื่อน้องแมวเจริญเติบโตมีอายุมากขึ้น ถุงน้ำที่อยู่ในไตของน้องก็จะขยายขนาดตามไปด้วย ทำให้เกิดอาการของโรคเมื่อน้องมีอายุมากแล้ว

ความผิดปกติที่มีถุงน้ำขนาดใหญ่จำนวนมากอยู่ภายในไตแมวจะส่งผลให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติ และนำไปสู่ภาวะไตวายเรื้อรัง จนเสียชีวิตในที่สุด โดยจำนวนและระยะเวลาการขยายของถุงน้ำยังไม่มีสามารถวินิจฉัยได้อย่างชัดเจน จะมากหรือน้อย หรือเกิดขึ้นเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับแมวแต่ละตัว

ที่ผ่านมา การศึกษาและวิจัยทางสัตวแพทย์พบว่า น้องแมวส่วนใหญ่จะเริ่มแสดงอาการของไตวายเรื้อรังในช่วงอายุประมาณ 7 ปี มีเพียงส่วนน้อยที่พบว่า แสดงอาการรุนแรงตั้งแต่วัยเด็ก นอกจากนี้ ลักษณะของถุงน้ำที่พบในไตของแมว ยังสามารถพบได้ในอวัยวะภายในส่วนอื่นๆ เช่น ตับ และตับอ่อน เป็นต้น

สาเหตุการเกิด โรคถุงน้ำในไตแมว

โรถุงน้ำในไตเป็นโรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมผ่านความผิดปกติของยีนที่ชื่อว่า Autosomal dominant Polycystic kidney disease (AD-PKD) โดยยีนตัวนี้พบมากในแมวพันธุ์เปอร์เซีย เอ็กซ์โซติกช็อตแฮร์ และแมวสายพันธุ์ที่มีความเกี่ยวข้องกัน 2 สายพันธุ์นี้ อย่างบริทิชช็อตแฮร์ อย่างไรก็ตาม ยีนนี้ยังพบในแมวสายพันธุ์อื่นได้เช่นกัน

โรคถุงน้ำในไตแมว, โรคไตในแมว, ไตวายเรื้อรัง, ภาวะไตวาย, น้องแมวป่วยโรคไต, การดูแลน้องแมวป่วยโรคไต, น้องแมวเป็นโรคไต, รักษาอย่างไร
อาการของโรค PKD มักแสดงออกเมื่อน้องแมวมีอายุเฉลี่ยประมาณ 7 ปี / ภาพถ่าย Daniel Cruz

อาการที่แสดงออก เมื่อน้องแมวเป็นโรคถุงน้ำในไต

อาการของโรคที่เกิดขึ้น สัตวแพทย์จะวินิจฉัยว่าเป็นภาวะไตวายเรื้อรัง คือน้องแมวจะนำหนักตัวลดลง กินน้ำเยอะ ปัสสาวะเยอะและจางคล้ายน้ำ กินอาหารน้อยลง ในบางกรณีที่น้องแมวมีของเสียในเลือดสูง เนื่องจากไตของน้องไม่สามารถกรองและขับของเสียได้ น้องแมวอาจมีอาการอาเจียน และมีกลิ่นปากเหม็นรุนแรง เป็นต้น

การตรวจวินิจฉัย

การตรวจวินิจฉัยโรคถุงน้ำในไตสามารถทำได้โดย การอุลตราซาวด์ ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และสามารถระบุลักษณะของถุงน้ำภายในไตได้อย่างชัดเจน ส่วนเทคนิคการวินิจฉัยแบบอื่น ๆ ก็สามารทำได้ เช่น การเอ็กซ์เรย์เพื่อดูรูปร่างของไต ซึ่งจะเห็นลักษณะผิวไตขรุขระ หรือไม่เรียบสม่ำเสมอ

รวมไปถึง การตรวจเลือดเพื่อหาค่าการทำงานของไต และตรวจปัสสาวะ ในปัจจุบันยังสามารถตรวจหายีนที่ผิดปกติได้จากตัวอย่างเลือด หรือเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้ม ซึ่งสามารถตรวจหาความผิดปกติได้ก่อนจะพบรอยโรค หรือแสดงอาการ

ปัจจุบัน โรคถุงน้ำในไตแมวยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพันธุกรรม การรักษาจึงเป็นรูปแบบการประคับประคองภาวะไตวายเรื้อรัง โดยให้สารน้ำ โภชนาการบำบัด ปรับสมดุลของเกลือแร่ วิตามินและอิเล็กโตรไลท์ในร่างกาย รักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากโรคไต และลดความเสียหายของไตที่เกิดขึ้นให้ช้าลง

สายพันธุ์แมวที่มีแนวโน้มพบยีน AD-PKD ผิดปกติ จำแนกตามระดับความเสี่ยง ได้ดังนี้

  1. สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ เปอร์เซีย, เอ็กโซติกช็อตแฮร์, และบรทิชช็อตแฮร์
  2. สายพันธุ์ที่มีความเสี่้ยงปานกลาง ได้แก่ เอเชีย, เบอร์มิลลา, บอมเบย์, ทิฟฟานี, เบอร์แมน, คอร์นิชเร็กซ์, ดีวอนเร็กซ์, แร็กดอลล์ และสโนว์ชูส์
  3. สายพันธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ แอบิสสิเนียน, แองโกรา, บาหลี, เบงกอล, พม่า, อียิปต์มาอู, โคราช หรือสีสวาด, เมนคูน, แมวป่านอร์เวย์, ออเรนทอลขนสั้นและขนยาว, รัสเซียนบลู, แมวไทย, แมวสิงคโปร์, โซมาลี, แมวศุภลักษณ์, และเทอร์กิชแวน

แม้ว่า สัตวแพทย์จะตรวจพบโรคถุงน้ำในไตแมวของน้อง ๆ คุณหมอยากให้ดูแลน้อง ๆ อย่างดีที่สุดนะคะ เพราะว่า ถ้าเราดูแลเขาอย่างเหมาะสมแล้ว น้องแมวก็จะมีชีวิตอยู่กับเราได้ยาวนานมากขึ้นค่ะ

เรื่อง สพ.ญ. ปิยวรรณ ภู่ระหงษ์ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลแมว PURRfect Cat Hospital


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ แมวใช้กลิ่นสื่อสาร อย่างไร