ปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์ มีอะไรบ้าง

สัตว์เลี้ยงในยุคปัจจุบันเป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยงธรรมดา พวกเขาคือเพื่อน ลูกรัก และสมาชิกของครอบครัว จึงสมควรได้รับความรัก และสวัสดิภาพที่ดีจากเรา ดังนั้น การดูแลหนึ่งชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นเรื่องที่เราควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนนำพวกเขามาอยู่ด้วย วันนี้ บ้านและสวน Pets จะพาทุกท่านไปเรียนรู้พร้อมกันว่า ปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์ มีอะไรบ้าง เพื่อให้เรากลายเป็นผู้เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบ

ปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์ สำหรับผู้ที่กำลังจะรับสัตว์เลี้ยงเข้าบ้าน

  1. ปัจจัยเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสัตว์เลี้ยง

ก่อนที่เราจะนำสมาชิกใหม่เข้าบ้าน เราควรหาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงให้มากที่สุดว่า สัตว์เลี้ยงชนิดและสายพันธุ์นั้นๆ มีวิถีชีวิตอย่างไร ไม่ควรพิจารณาจากความน่ารัก และเห็นบ้านอื่นเลี้ยงแล้วเกิดความรู้สึกอยากเลี้ยงตามเท่านั้น

ปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์, สัตว์เลี้ยง, การดูแลสัตว์, ปัจจัยการเลี้ยงสัตว์,  การเลี้ยงสัตว์, หลักการเลี้ยงสัตว์
ภาพถ่าย Aswathy N via Unsplash

ปัจจัยหลัก ๆ ที่เราควรศึกษาให้รอบคอบคือ เรื่องลักษณะนิสัยของสัตว์เลี้ยง ขนาด เพศ สายพันธุ์ และความต้องการพื้นฐาน ที่ประกอบด้วย เรื่องโภชนาการ ที่อยู่อาศัย แหล่งกำเนิดของสายพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม สุนัขกินได้แทบทุกอย่าง (ยกเว้นช็อคโกแลต) แต่ แมว กลับเรื่องมากเรื่องกิน เพราะอะไร?

จากนั้น กลับมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในบ้านของเราว่า เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของสัตว์เลี้ยงหรือไม่ เช่น ขนาดของบ้าน ความพร้อมของสมาชิกภายในบ้าน และสถานบริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่อยู่โดยรอบ เป็นต้น

ปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์, สัตว์เลี้ยง, การดูแลสัตว์, ปัจจัยการเลี้ยงสัตว์,  การเลี้ยงสัตว์, หลักการเลี้ยงสัตว์
ภาพถ่าย Scott Webb via Unsplash
  1. ปัจจัยความต้องการพื้นฐานของสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยงทุกชนิดต้องการอาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย และสัตวแพทย์ ซึ่งเหล่านี้เป็นความต้องการทางด้านกายภาพ เพื่อให้น้องมีสวัสดิภาพที่ดี นอกจากนี้ สัตว์เลี้ยงยังต้องการความปลอดภัยทางจิตใจเช่นเดียวกับมนุษย์ ดังนั้น ผู้ปกครองสัตว์เลี้ยงจึงควรพิจารณาเรื่องเวลาการดูแลน้อง ๆ ก่อนนำน้องเข้าบ้านด้วย เช่น วิถีชีวิตของเราสามารถพาน้องหมาออกไปเดินเล่นเป็นครั้งคราวได้ หรือไม่ หรือหากคิดจะเลี้ยงแมว เรามีเวลาเล่นกับเขาในบ้านหรือไม่ เป็นต้น

  1. ปัจจัยเรื่องการฝึกสัตว์เลี้ยงเพื่อเข้าสังคม

สัตว์เลี้ยงทุกชนิดควรได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้อง เพื่อให้การอยู่ร่วมกับสมาชิกใน้บานเป็นไปอย่างปกติสุข และเกิดเป็นความผูกพันที่แน่นแฟ้นระหว่างสัตว์เลี้ยงกับเรา การฝึกสัตว์เลี้ยงยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยในที่นี่ หมายถึง ความปลอดภัยทั้งต่อตัวสัตว์เลี้ยง และคนรอบข้าง ยกตัวอย่างในกรณีของสุนัขบางตัวที่ไม่ได้รับการฝึกฝน น้องจะรู้สึกตื่นกลัว และเกิดความเครียดเมื่อพบเจอคนแปลกหน้า น้องจะเริ่มแสดงพฤติกรรมเห่ารบกวน และแสดงการป้องกันตัวระดับต่าง ๆ ไปจนถึงเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้

ปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์, สัตว์เลี้ยง, การดูแลสัตว์, ปัจจัยการเลี้ยงสัตว์,  การเลี้ยงสัตว์, หลักการเลี้ยงสัตว์
ภาพถ่าย Jamie Street via Unsplash
  1. ปัจจัยเรื่องเวลาสำหรับการเล่นและดูแลสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยงบางชนิด อย่างสุนัข และแมว จำเป็นมีเวลาออกกำลังกายและเล่นมากกว่าสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ โดยกิจกรรมการเล่นกับมนุษย์ นอกจากจะทำให้น้อง ๆ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและสัตว์เลี้ยงด้วย

สัตว์เลี้ยงบางชนิด อย่างกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน อาจไม่ได้ต้องการเล่น หรือออกกำลังกายเหมือนน้องหมาน้องแมว แต่ก็ต้องการการดูแลด้านอื่นๆ เช่น การพาไปอาบแดด แช่น้ำ และการดูแลเรื่องความสะอาดของที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ดังนั้น ผู้ปกครองควรแบ่งเวลาให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ของสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง, การดูแลสัตว์, ปัจจัยการเลี้ยงสัตว์,  การเลี้ยงสัตว์, หลักการเลี้ยงสัตว์
ภาพถ่าย Veronika Jorjobert via Unsplash
  1. ปัจจัยเรื่องความรัก

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการเลี้ยงสัตว์ในฐานะผู้ปกครอง คือการมอบความรัก และความเคารพต่อสัตว์เลี้ยง ในเมื่อเรารู้สึกว่า พวกเขาคือสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น การปฏิบัติต่อพวกเขาก็ควรเป็นเหมือนกับที่เราปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันเองเช่นกัน

อย่าพยายามบังคับให้น้อง ๆ ทำสิ่งที่พวกเขาไม่อยากทำ และอย่าเอาอุดมคติของมนุษย์ไปครอบความเป็นปกติของน้อง ๆ วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะแสดงความรักต่อพวกเขาได้ คือการสังเกตภาษากายของสัตว์เลี้ยง หรือปรึกษาสัตวแพทย์ เกี่ยวกับการดูแลน้อง ๆ อย่างถูกวิธี และเรียนรู้พวกเขาไปพร้อมกับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี

การเป็นผู้ปกครองสัตว์เลี้ยงสักหนึ่งตัว แน่นอนว่า เราจะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่า และได้รับการเติมเต็ม ดังนั้น รับพวกเขาเข้ามาในบ้านเมื่อเรามีความพร้อม เพื่อให้พวกเขาได้มีชีวิตที่เป็นปกติสุข แข็งแรงทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบของตัวเราเองต่อสังคมรอบข้างด้วย


เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ การรับ สุนัขจรจัด หรือน้องหมาไร้บ้าน มาเลี้ยงต้องเตรียมตัวอย่างไร