แมวฉี่ไม่เป็นที่ เกิดจากอะไร แก้ไขได้ หรือไม่

แมวฉี่ไม่เป็นที่ เป็นปัญหาใหญ่ที่กวนใจทาสแมวอยู่พอสมควร และเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจาก เมื่อแมวฉี่และขับถ่ายนอกกระบะทราย อาจเป็นไปได้ว่า แมวกำลังเกิดความผิดปกติกับร่างกาย หรือจิตใจ

เมื่อ แมวฉี่ไม่เป็นที่ เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าที่คิด

น้องแมวฉี่ (หรือขับถ่าย) นอกกระบะทราย อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยเบื้องต้น ถ้าเราไม่แน่ใจว่าสาเหตุเกิดจากอะไร เจ้าของสามารถปรึกษาและขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าของต้องกลับมาใช้ชีวิตร่วมกัน และดูแลแมวที่บ้าน ควรทำความเข้าใจพฤติกรรมฉี่ไม่เป็นที่ร่วมด้วย เพื่อจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

แมวฉี่ไม่เป็นที่, แมวฉี่นอกกระบะทราย

โดยทั่วไป ลักษณะการฉี่ของแมวมี 2 รูปแบบ ได้แก่

  1. การฉี่เพื่อขับถ่ายของเสีย จัดเป็นการขับถ่ายเพื่อนำของเสียออกจากร่างกาย ถือเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติ ที่ตอบสนองความต้องการทางสรีรวิทยาของร่างกาย
  2. การฉี่แบบสเปรย์ (spraying) เป็นการขับปัสสาวะโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างแมวด้วยกัน

สำหรับวิธีการพิจารณาเบื้องต้นสำหรับแยกการขับถ่ายปัสสาวะทั้งสองแบบ สามารถพิจารณาจากข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้

ข้อแรก
ถ้าแมวฉี่โดยการยืนสี่ขา ยกโคนหางขึ้นสูง และพ่นน้ำปัสสาวะออกมาเป็นละอองฝอย มีแนวโน้มที่จะเป็นการขับถ่ายแบบสเปรย์มากกว่าการถ่ายปัสสาวะจริง ๆ ในทางตรงกันข้าม หากแมวนั่งยอง ๆ หรือทำท่าทางเช่นเดียวกันกับการฉี่ในกระบะทราย ท่าทางการขับถ่ายดังกล่าวมักเป็นการขับถ่ายปัสสาวะจริง ๆ

ข้อสอง
หากแมวฉี่รดบริเวณกำแพง เสาบ้าน ขาโต๊ะ ขาเก้าอี้ หรือโครงสร้างที่เป็นแนวตั้ง มีแนวโน้มว่าการฉี่ตามที่ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นการฉี่แบบสเปรย์ ถ้าเป็นการขับถ่ายจริง ๆ แมวมักจะฉี่บริเวณที่เป็นพื้นราบ อย่างพื้นห้อง

ข้อสาม
ถ้าปริมาณปัสสาวะที่ถูกขับออกมามีปริมาณมาก ไหลนองอยู่บนพื้น ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นการขับปัสสาวะจริง ๆ มากกว่าการสเปรย์

ข้อสี่
ถ้าแมวแสดงท่ากลบทรายหลังจากขับถ่ายปัสสาวะ แม้ว่าจะเป็นการขับถ่ายนอกกระบะทราย มีความเป็นไปได้ว่า อาจเป็นการขับถ่ายจริง ๆ มากกว่าการสเปรย์ (แต่การที่แมวไม่แสดงพฤติกรรมกลบ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ใช่การถ่ายปัสสาวะจริง ๆ เสมอไป)

เมื่อเราสามารถระบุได้ว่า น้องแมวฉี่ในลักษณะใด ก็จะช่วยให้เราสามารถหาสาเหตุ และวางแผนการจัดการในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แมวฉี่ไม่เป็นที่, แมวฉี่นอกกระบะทราย

สาเหตุเบื้องหลังของการขับถ่ายนอกกระบะทราย

ถ้าเป็นการขับถ่ายปัสสาวะจริง ๆ มีความเป็นไปได้สูงว่า พฤติกรรมที่เป็นปัญหาดังกล่าว อาจเกิดจากความไม่เหมาะสมของกระบะทราย เช่น กระบะทรายไม่สะอาด ชนิดของทรายแมว ขนาดของกระบะทราย จำนวนกระบะทราย และตำแหน่งที่วางกระบะทราย เป็นต้น

นอกจากนี้ สาเหตุที่แมวฉี่ไม่เป็นที่ อาจเกิดจากการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่วัยเด็ก โดยมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายบางประการ ทำให้เกิดความเจ็บปวดเมื่อเข้าไปใช้กระบะทราย หรืออาจรู้สึกไม่สบายตัว และส่งผลให้แมวเชื่อมโยงความรู้สึกเชิงลบกับการใช้กระบะทราย ดังนั้น จึงอาจเป็นต้นเหตุให้แมวเลือกขับถ่ายนอกกระบะทราย

หากพบว่าแมวเข้าข่ายพฤติกรรมข้างต้น เจ้าของควพาน้องแมวไปพบสัตวแพทย์ เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียด เป็นการตัดสาเหตุปัจจัยทางด้านร่างกายออกไปก่อน

จากนั้น ถ้าไม่พบความผิดปกติใด ๆ เกี่ยวกับร่างกาย สามารถขอให้คุณหมอส่งต่อน้องแมวไปพบสัตวแพทย์ด้านพฤติกรรมสัตว์ เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุ และวางแผนการจัดการต่อไป

แมวฉี่ไม่เป็นที่, แมวฉี่นอกกระบะทราย

เจ้าของสามารถช่วยแก้ไขพฤติกรรมนี้ ได้อย่างไร

ในกรณีที่แมวทำหมันแล้ว แต่ยังมีพฤติกรรมสเปรย์ตามบริเวณต่าง ๆ อาจมีสาเหตุมาจาก ความเครียด ซึ่งเจ้าของจำเป็นต้องค้นหาตัวกระตุ้น หรือปัจจัยที่ทำให้แมวเกิดความเครียด จึงจะสามารถจัดการ และบำบัดพฤติกรรม ที่เป็นปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในเบื้องต้น สิ่งที่ผู้เลี้ยงจะสามารถทำได้คือ หลีกเลี่ยงการลงโทษแมวในทุกกรณี เนื่องจากการลงโทษแมว ไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายในรูปแบบใด จะทำให้แมวเกิดความเครียด เกิดอารมณ์เชิงลบ และทำให้ปัญหามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น หรืออาจเหนี่ยวนำให้เกิดปัญหาพฤติกรรมอื่น ๆ ตามมาได้

ดังนั้น ถ้าเจ้าของพิจารณาได้แล้วว่า แมวขับถ่ายในลักษณะการฉี่ และขับของเสียจริง ๆ เจ้าของควรตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบะทรายตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้น แต่หากเป็นการขับปัสสาวะในลักษณะการสเปรย์ ผู้เลี้ยงสามารถทำการสังเกตในเบื้องต้นว่า มีตัวกระตุ้นใดบ้าง (ทั้งที่อยู่ในและนอกบริเวณบ้าน) ที่อาจทำให้แมวของเราเกิดความเครียด

จากนั้นพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้แมวเจอกับตัวกระตุ้นดังกล่าว เช่น ถ้าตัวกระตุ้นคือ แมวอีกตัวภายในบ้าน เราก็ควรจะแยกแมวทั้งสองตัวออกจากกันก่อน หรือหากเป็นแมวจรที่ชอบมาอยู่บริเวณหน้าบาน ก็ควรทำการปิดผ้าม่าน ปิดหน้าต่าง เพื่อลดโอกาสการมองเห็นแมวจรที่เป็นตัวกระตุ้นความเครียด และอาจช่วยบรรเทาปัญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้

ข้อสำคัญที่สุด เจ้าของควรพาวรพาน้องแมวไปพบสัตวแพทย์ประจำตัว เพื่อทำการตรวจร่างกาย และส่งต่อไปยังสัตวแพทย์ด้านพฤติกรรมสัตว์ต่อไป

บทความโดย อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม

Prarom Sriphavatsarakom, DVM (Hons), MScStud, PhD

Faculty of Veterinary Science Mahidol University

  • Animal Behaviour Clinic, Pasu-arthorn Animal Hospital, Mahidol University

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ แมวปัสสาวะไม่ออก เกิดจากสาเหตุอะไร