โอลด์ อิงลิช ชีปด็อก : ลักษณะสายพันธุ์และนิสัย

โอลด์ อิงลิช ชีปด็อก สายพันธุ์สุนัขที่มีความอ่อนโยน เป็นมิตร ขี้เล่น พร้อมด้วยรูปร่างที่น่าเอ็นดู ด้วยขนยาวสีขาวปกคลุมใบหน้า และดวงตา

ประวัติสายพันธุ์ โอลด์ อิงลิช ชีปด็อก

สุนัขพันธุ์ โอลด์ อิงลิช ชีปด็อก (Old English Sheep Dog) หรือมีชื่อเล่นว่า Bobtail มีถิ่นกำเนิดมาจากเกาะบริเตนใหญ่ (Great Britain) ตั้งอยู่บริเวณแอตแลนติคเหนือ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป และได้นำถูกไปเลี้ยงในเมืองเดวอน (Devon) และซัมเมอร์เซ็ท (Somerset) ในประเทศอังกฤษ

ในอดีตสุนัขพันธุ์โอลด์ อิงลิช ชีปด็อก ถูกนำมาใช้เป็นสุนัขทำงาน เช่น ใช้เพื่อต้อนฝูงโค กระบือ ฝูงแกะ (Continental sheep herding dog) สำหรับเกษตรกรในระหว่างวัน และเป็นสุนัขเลี้ยงในเวลากลางคืน

โอลด์ อิงลิช ชีปด็อก

ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1800 ได้มีการนำเข้ามายังประเทศอเมริกาเป็นครั้งแรก และเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากชนชั้นสูงของชาวอเมริกา สุนัขพันธุ์นี้จึงได้ถูกนิยามเป็น “สุนัขคนรวย” (“rich man’s dog”) เป็นระยะเวลานานกว่า 50 ปี และได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นสุนัขเลี้ยงประจำบ้านทั่วไปจนถึงปัจจุบัน

ในปี 1948 สมาคม The American Kennel Club (AKC) ได้จดทะเบียนสายพันธุ์จัดอยู่ในกลุ่มสุนัขต้อนสัตว์ (Herding) และในปี 1927 สมาคม The United Kennel Club (UKC) ได้จดทะเบียนสายพันธุ์จัดอยู่ในกลุ่มสุนัขต้อนสัตว์เช่นกัน

โอลด์ อิงลิช ชีปด็อก

ลักษณะทางกายภาพของ โอลด์ อิงลิช ชีปด็อก

สุนัขพันธุ์โอลด์ อิงลิช ชีปด็อก เป็นสุนัขขนาดใหญ่ มีความคล้ายคลึงกับสุนัขพันธุ์บูลด็อก (Bulldog) และคอลลี่ (Collie) มีลักษณะที่จำเพาะคือมีขนยาว สีขาว ปกคลุมทั้งใบหน้าและดวงตา และมีหางสั้น (Bobbed tail) ลักษณะทั่วไป หูขนาดปานกลาง มีลักษณะพับลงห้อยแบนราบแนบชิดข้างหัว จมูกใหญ่กว้าง ลำตัวหนาเป็นกล้ามเนื้อ หากมองจากทางด้านบนจะเห็นเป็นลักษณะลูกแพร์ (pear shaped) มีขนหนาปกคลุม 2 ชั้น ประกอบด้วยขนชั้นนอกจะหยาบ แข็ง และหยิก ขนชั้นในจะนุ่ม บริเวณใบหน้าและหูมีขนปกคลุมมากกว่าบริเวณอื่น

สุนัขเพศผู้มีลักษณะส่วนสูงวัดจากพื้นถึงหัวไหล่ 24 นิ้ว (ประมาณ 58 เซนติเมตร) และมีน้ำหนักอยู่ที่ 70-90 ปอนด์ (ประมาณ 31-41 กิโลกรัม) และสุนัขเพศเมียมีลักษณะส่วนสูงวัดจากพื้นถึงหัวไหล่ 22 นิ้ว (ประมาณ 55 เซนติเมตร) และมีน้ำหนักอยู่ที่ 60-80 ปอนด์ (ประมาณ 27-36 กิโลกรัม)

โอลด์ อิงลิช ชีปด็อก

อายุขัย

สุนัขพันธุ์โอลด์ อิงลิช ชีปด็อก โดยทั่วไปมีอายุขัยอยู่ที่ประมาณ 10-12 ปี

โอลด์ อิงลิช ชีปด็อก

ลักษณะนิสัย

สุนัขพันธุ์โอลด์ อิงลิช ชีปด็อก เป็นสุนัขที่มีความอ่อนโยน เป็นมิตร ขี้เล่น เชื่อฟัง ฉลาด ปรับตัวง่าย ไม่ก้าวร้าว สุขุม และไม่แสดงพฤติกรรมทำลายข้าวของ สามารถเข้ากับคนได้ดี แต่ไม่ชอบการอยู่คนเดียวเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการวิตกกังวล หรือเกิดอาการซึมเศร้าได้

การเข้ากับเด็ก

เป็นสุนัขที่สามารถเข้ากับเด็กได้ แต่ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นสุนัขที่ตัวใหญ่ น้ำหนักค่อนข้างมาก (มากกว่า 30 กิโลกรัม) หากเป็นเด็กแรกเกิดหรือเด็กเล็ก ผู้ปกครองควรคอยสังเกตดูตลอดเวลา เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายต่อเด็กได้

การออกกำลังกาย

เนื่องจากสุนัขพันธุ์โอลด์ อิงลิช ชีปด็อก จัดเป็นสุนัขขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สมส่วน โดยควรพาสุนัขออกกำลังกายอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงต่อวันเป็นประจำ เช่น การพาเดินตามสวนสาธารณะ เป็นต้น แต่หากวันไหนที่มีอากาศร้อนหรืออบอ้าว ควรระมัดระวังสุนัขอุณหภูมิร่างกายสูงเกินไป ทำให้เกิดอันตรายต่อสุนัข เช่น โรคลมแดด (heat stroke) ได้

อาหารและโภชนาการ

สุนัขพันธุ์โอลด์ อิงลิช ชีปด็อก แนะนำให้อาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูง ปริมาณอาหารที่เหมาะสม 2½-4½ ถ้วย แบ่งเป็น 2 มื้อต่อวัน ซึ่งควรปรับเปลี่ยนตามอายุ น้ำหนัก พฤติกรรม และการทำกิจกรรมในแต่ละวัน เพราะสุนัขทุกตัวและทุกสายพันธุ์มีความแตกต่างกันทางด้านระบบเผาผลาญร่างกาย นอกจากนี้ยังสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการสำหรับสุนัขหรือสัตวแพทย์ที่ดูแล เพื่อปรับเปลี่ยนอาหารและปริมาณอาหารที่เหมาะสมต่อสุนัข

โรคประจำสายพันธุ์

โรคระบบต่อมไร้ท่อ

  • ภาวะขาดไทรอยด์ (Hypothyroidism)

โรคระบบโครงกระดูก ข้อต่อ และโครงสร้าง

  • โรคข้อสะโพกเจริญผิดปกติ (Hip dysplasia)
  • ข้ออักเสบ (Arthritis)
  • ภาวะผิวกระดูกอ่อนตายและแตกออกจากการขาดเลือดในชั้นใต้กระดูกอ่อน (Osteochondritis Dissecans (OCD))

โรคตา

  • โรคต้อกระจก (Cataract)
  • โรคจอประสาทตาเสื่อม (Progressive retinal atrophy)

โรคหู

  • โรคหูหนวกตั้งแต่กำเนิด (Congenital deafness หรือ Hearing loss)

เรื่อง ทรงภูมิ อานันทคุณ

ข้อมูลอ้างอิง

American Kennel Club – Old English Sheep Dog

petMD – Old English Sheepdog


เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ: เชทแลนด์ ชีพด็อก (Shetland Sheepdog)