แมวน้ำตาไหล

แมวร้องไห้ ได้หรือไม่ ถ้าน้องรู้สึกเศร้า

แมวร้องไห้ ได้หรือไม่ แมวมีความรู้สึกเศร้า ไหมนะ เป็นคำถามที่เหล่าบรรดาผู้ปกครองน้องแมวต่างสงสัยใคร่รู้ บางครั้ง เราสังเกตพบว่า มีน้ำไหลออกจากตาน้องแมว นั่นคือ แมวร้องไห้ ได้จริง ๆ หรือ ในความเป็นจริงคือ น้องแมวสามารถมีน้ำไหลออกตาได้ แต่ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ หรือความรู้สึกเศร้าเสียใจ แมวมีความรู้สึกทางอารมณ์ได้จริง งานวิจัยที่ผ่านมาหลายฉบับได้รายงานผลการศึกษาอย่างสอดคล้องกันว่า แมวมีอารมณ์และความรู้สึก พวกเขาสามารถอ่านการแสดงออกทางสีหน้าของมนุษย์ได้ และพวกเขาก็ยังแสดงออกทางความรู้สึกได้อย่างหลากหลาย ต่อทั้งมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ ที่กำลังมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ยกตัวอย่างเช่น แมวที่มีความสุขมักส่งเสียงเพอร์ (purring) เอาตัวเข้ามาถูไถ วิ่งเล่น และพยายามเขามามีส่วนร่วมกับเรา และสัตว์เลี้ยงตัวอื่น ๆ แมวที่รู้สึกเศร้า อาจจะแยกตัวออกจากทุกอย่าง ซึม ไม่กินอาหาร และไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย แมวที่กำลังโกรธ หรือรู้สึกกลัว อาจจะส่งเสียงขู่ โก่งตัว หรือกางเล็บและข่วน แมวที่กำลังร้องเหมียว ๆ อาจกำลังรู้สึกเหงา เยื่อ หิว และต้องการความสนใจ ส่วนแมวที่วิตกกังวล โกรธ หรือไม่พอใจ อาจส่งเสียงที่คล้ายกับเสียงสะอื้นของมนุษย์ หรือเสียงครวญคราง […]

อ่านต่อ
หวัดแมว

โรคหวัดแมว หรือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นในแมว (Cat flu)

โรคหวัดแมว เมื่อได้ยินแล้วหลายคนอาจคิดว่า เป็นโรคธรรมดาที่ไม่น่ากลัว คล้ายกับคนที่เป็นหวัด ไม่นานก็หาย แต่!! จริงๆแล้ว โรคหวัดแมวนั้นมีความอันตรายต่อชีวิตของน้องแมวมากกว่าที่ทุกคนคิด โรคหวัดแมว เป็นโรคที่พบได้บ่อยในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นไวรัสจำเพาะในแมว ได้แก่ Feline Herpesvirus (FHV) , Feline Calicivirus (FCV) นอกจากนั้นยังมีเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย เช่น Bordetella bronchiseptica  , Chlamydia spp. , Mycoplasma spp. เป็นต้น การติดต่อ เกิดจากแมวที่ติดเชื้อ จะแพร่เชื้อผ่านทางสิ่งคัดหลั่งจากตา จมูก และปาก การแพร่กระจายของเชื้อเกิดได้จากการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของแมวที่ป่วยโดยตรง ซึ่งมักจะเป็นทางหลักในการติดต่อของโรค ส่วนการหายใจเอาเชื้อไวรัสจากสิ่งคัดหลั่ง หรือละอองหายใจเข้าไป ก็สามารถพบได้ โรคหวัดแมวพบได้บ่อยในบริเวณที่มีการเลี้ยงแมวจำนวนมาก หรืออยู่กันอย่างหนาแน่น ในกรณีที่แมวป่วย และหายจากโรคแล้วนั้น ยังสามารถเป็นพาหะนำโรคได้ต่อไป อาการของโรคหวัดแมว  ระยะฟักตัวของโรคหวัดแมว จะประมาณ 2 – 10 วัน แต่อาจจะนานได้ถึง 14 […]

อ่านต่อ