โรคตาในแมว

แมวน้ำตาไหลเยอะ และตาแฉะ เกิดจากอะไร?

แมวน้ำตาไหลเยอะ กว่าปกติ อาจเป็นอาการที่สร้างความกังวลใจให้กับเจ้าของได้ และอาการนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ วันนี้ คุณหมอก้อย – สพ.ญ.ปิยวรรณ ภู่ระหงษ์ สัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลแมว PURRfect Cat Hospital จะมาอธิบายให้เราฟังค่ะ แมวน้ำตาไหลเยอะ หรือตาแฉะตลอดเวลา เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง น้องแมวที่มีน้ำตาไหลเยอะตลอดเวลา หรือตาแฉะ มีชื่อเรียกทางการแพทย์ว่า Epiphora คือ อารการที่ ต่อมน้ำตาของน้องแมวขับน้ำตาออกมามากกว่าปกติ โดยมักจะแสดงออกร่วมกับอาการต่าง ๆ ที่เราอาจสังเกตได้ เช่น อาการหรี่ตา ตาแดง ผิวหนังตารอบ ๆ ดวงตามีสีแดง มีคราบน้ำตาลที่ร่องตา มีอาการเกาตา หรือเอาหน้าถูบ่อย และการกระพริบตาบ่อย ๆ ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดได้จากหลายเหตุ ประกอบด้วย โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น หรือโรคหวัดแมว น้องแมวทุกตัวสามารถเป็นหวัดได้ค่ะ สาเหตุหลักเกิดจากเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน และจากการติดเชื้อนี้ ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุตาขาว จึงมีน้ำตาไหลออกมาตลอดเวลา โดยน้ำตาที่ไหลออกมาจะมีสรใสจนถึงสีขาวขขุ่น และมักจะแสดงอาการระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย เช่น มีน้ำมูก จาม […]

อ่านต่อ