หวัดแมว

โรคหวัดแมว หรือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นในแมว (Cat flu)

โรคหวัดแมว เมื่อได้ยินแล้วหลายคนอาจคิดว่า เป็นโรคธรรมดาที่ไม่น่ากลัว คล้ายกับคนที่เป็นหวัด ไม่นานก็หาย แต่!! จริงๆแล้ว โรคหวัดแมวนั้นมีความอันตรายต่อชีวิตของน้องแมวมากกว่าที่ทุกคนคิด

โรคหวัดแมว เป็นโรคที่พบได้บ่อยในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นไวรัสจำเพาะในแมว ได้แก่ Feline Herpesvirus (FHV) , Feline Calicivirus (FCV) นอกจากนั้นยังมีเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย เช่น Bordetella bronchiseptica  , Chlamydia spp. , Mycoplasma spp. เป็นต้น

การติดต่อ

เกิดจากแมวที่ติดเชื้อ จะแพร่เชื้อผ่านทางสิ่งคัดหลั่งจากตา จมูก และปาก การแพร่กระจายของเชื้อเกิดได้จากการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของแมวที่ป่วยโดยตรง ซึ่งมักจะเป็นทางหลักในการติดต่อของโรค ส่วนการหายใจเอาเชื้อไวรัสจากสิ่งคัดหลั่ง หรือละอองหายใจเข้าไป ก็สามารถพบได้ โรคหวัดแมวพบได้บ่อยในบริเวณที่มีการเลี้ยงแมวจำนวนมาก หรืออยู่กันอย่างหนาแน่น ในกรณีที่แมวป่วย และหายจากโรคแล้วนั้น ยังสามารถเป็นพาหะนำโรคได้ต่อไป

โรคหวัดแมว

อาการของโรคหวัดแมว 

ระยะฟักตัวของโรคหวัดแมว จะประมาณ 2 – 10 วัน แต่อาจจะนานได้ถึง 14 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณของไวรัสที่ได้รับ โดยแมวจะมีอาการจาม มีไข้ ไอ ร้องเสียงแหบ มีน้ำมูกใส หรือน้ำมูกข้น มีน้ำตาไหลเยอะ มีอาการตาเจ็บเยื่อบุตาอักเสบ หรือบางตัวอาจจะมีแผลที่กระจกตา อาจจะพบแผลหลุมในปาก หรือลิ้น มีน้ำลายไหลยืด มีอาการเจ็บในลำคอ กลืนอาหารลำบาก ซึม เบื่ออาหาร เป็นต้น

การตรวจวินิจฉัย

ทำได้โดย ดูจากลักษณะอาการทางคลินิกที่แมวแสดงออก นอกจากนั้น มีวิธีการตรวจทางห้องปฎิบัติการ เช่น การตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR , การเพาะแยกเชื้อไวรัส , เป็นต้น

โรคหวัดแมว

การรักษา

เป็นการรักษาตามอาการ และประคับประคองอาการ ทำได้โดยแก้ไขภาวะขาดน้ำ สมดุลกรด-ด่าง และสมดุลอิเล็กโทรไลท์ในร่างกาย การให้ยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนจากแบคทีเรีย ให้ยาละลายเสมหะ และขับเสมหะ การทำให้แมวหายใจได้สะดวกขึ้น โดยการพ่นยา หรือพ่น Normal saline แบบละอองฝอย (Nebulization) การให้ยาขยายหลอดลมในรายที่มีการหดเกร็งของหลอดลม ยาลดการอักเสบ เพื่อลดการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดลม และลดการบวมของเยื่อบุ การให้ยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

การป้องกัน

โรคหวัดแมวนี้ สามารถป้องกันได้โดยทำการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคไข้หวัดแมว และหัดแมวเป็นประจำทุกปี เพื่อลดความรุนแรง และระยะเวลาแสดงอาการของโรค

ประเภท และ ความสำคัญของการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยง
โปรแกรมวัคซีนในสุนัขและแมว ฉีดให้ครบถ้วนเพื่อสุขภาพที่ดี


บทความโดย
สพ.ญ. ปิยวรรณ ภู่ระหงษ์
Piyawun Phurahong , DVM
สัตวแพทย์ประจำคลินิกโรคแมว โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อหล่อ

ติดตามบทความดี ๆ จากพวกเราได้ที่
Facebook : บ้านและสวน Pets