ไข้หัดแมว

โรคไข้หัดแมว, อาการโรคไข้หัดแมว, แมวซึมและอาเจียน

แมวซึมและอาเจียน อาการเบื้องต้นของโรคไข้หัดแมว

แมวซึมและอาเจียน ร่วมกับอาการเบื่ออาหาร มีไข้ ท้องเสีย และถ่ายเป็นมูกเลือดมีกลิ่นคาว แมวอาจเกิดเป็นโรคไข้หัดแมว

อ่านต่อ