สุขภาพดีเริ่มต้นจาก… โภชนาการที่ดี

โภชนาการสำหรับสัตว์เลี้ยง คือกระบวนการคัดเลือกอาหารทั้งประเภทและปริมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสัตว์เลี้ยงเพื่อดูแลรักษาสุขภาพที่ดีให้แก่พวกเขา โดยในอาหารแต่ละประเภทจะประกอบไปด้วย “สารอาหาร” ที่ร่างกายสัตว์เลี้ยงนำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตหรือเสริมสร้างการทำงานของอวัยวะภายใน การมีโภชนาการที่ดีสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพได้หลายอย่าง ในทางกลับกัน หากสัตว์เลี้ยงได้รับสารอาหารไม่เพียงพอและครบถ้วน ก็อาจทำให้เกิดความบกพร่องของสุขภาพร่างกายและเกิดโรคต่างๆตามมาได้ เช่น โรคอ้วน หัวใจ ไต ตับ และ นิ่ว เป็นต้น

เจ้าของน้องหมาน้องแมวทั้งหลายจึงควรให้ความสำคัญกับการพิจารณาเลือกอาหารของสัตว์เลี้ยง เพื่อสุขภาพที่ดีให้แก่พวกเขาโดยปัจจัยหลักที่ใช้ประกอบการตัดสินใจก็คือ คุณภาพของอาหารสัตว์เลี้ยง และคุณค่าทางโภชนาการที่น้อง ๆ จะได้รับ

โดยในปัจจุบันผู้เลี้ยงให้ความรักและความใส่ใจสัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว การเลือกโภชนาการต่าง ๆ สำหรับพวกเขาจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงให้ความสนใจเป็นอย่างมาก คำแนะนำจากสัตวแพทย์ผู้ซึ่งมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างดี จึงมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเพื่อเลือกโภชนาการที่ถูกต้องให้แก่สัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกัน

วิธีการเลือกอาหารตามหลักโภชนาการสำหรับสัตว์เลี้ยง ตามคำแนะนำของสัตวแพทย์

น้องหมาและน้องแมวมีความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเลือกอาหารที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญมาก เจ้าของสัตว์เลี้ยงควรเลือกอาหารที่ส่วนประกอบทางโภชนาการที่สมดุลและครบถ้วน เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และแร่ธาตุ

ตามธรรมชาติ น้องหมาจัดเป็นสัตว์ที่สามารถกินได้ทั้งเนื้อและพืชเป็นอาหาร (Omnivore) ในขณะที่น้องแมวเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเพียงอย่างเดียว (Carnivore) ด้วยเหตุผลนี้ น้องหมาและน้องแมวจึงต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน น้องแมวจำเป็นต้องได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนมากกว่าน้องหมา หากน้องแมวได้รับโปรตีนในปริมาณที่ไม่เพียงพอติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของน้องแมวได้ ซึ่งโปรตีนหลักและสำคัญของร่างกายควรมีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์หรือโปรตีนคุณภาพดีอย่างน้อย 70% 

โดยในโปรตีนคุณภาพดีจะอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดอะมิโนที่น้องแมวไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง และต้องรับผ่านอาหารเท่านั้น ได้แก่ “ทอรีน” ถ้าน้องแมวได้รับอาหารที่มีปริมาณทอรีนน้อย อาจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของน้องแมวทำงานผิดปกติ ส่งผลต่อพัฒนาการของจอประสาทตาซึ่งเกี่ยวข้องกับการมองเห็น และมีผลต่อระบบสืบพันธุ์

นอกจากนี้ กรดอะมิโน “อะราชิโดนิก” ยังเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกหนึ่งชนิดสำหรับน้องแมว เพราะช่วยเรื่องการสร้างผิวหนัง ระบบสืบพันธุ์ และระบบย่อยอาหาร เป็นต้น

สำหรับแหล่งโปรตีนคุณภาพดีที่นำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง ควรเป็นแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่สดใหม่ คุณภาพสูง ย่อยง่าย และสะอาด เช่น ปลาเนื้อขาว ปลาแซลมอน และปลาทูน่า เป็นต้น ซึ่งแหล่งโปรตีนเหล่านี้อุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่สำคัญต่อสัตว์เลี้ยง

ส่วนโปรตีนจากเนื้อไก่ก็สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์เลี้ยงได้ แต่ก็มีแนวโน้มทำให้เกิดอาการแพ้ได้เช่นกัน ดังนั้น สัตวแพทย์จึงแนะนำอาหารที่ใช้แหล่งโปรตีนจากเนื้อปลา เนื่องจาก มีคุณภาพและลดโอกาสการแพ้ได้มากกว่า

นอกจากจะพิจารณาแหล่งที่มาของโปรตีนที่มีคุณภาพแล้ว การเลือกอาหารสำหรับน้องหมาและน้องแมวควรพิจารณาชนิดของอาหารตามช่วงวัย สายพันธุ์ และขนาด เพื่อกำหนดปริมาณการให้อาหารในแต่ละวัน และการเลือกชนิดอาหารให้เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ หรือโรคประจำตัวของสัตว์เลี้ยง

โดยเจ้าของสามารถพิจารณาอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงได้ตามปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ช่วงวัย สายพันธุ์ และขนาด

การกำหนดปริมาณอาหาร เพื่อให้น้อง ๆ ได้รับพลังงานจากอาหารอย่างเพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากสัตว์เลี้ยงมีความต้องการพลังงานที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับช่วงวัย สายพันธุ์ ขนาดตัว ไลฟ์สไตล์ และปัจจัยอื่น ๆ

น้องหมาและน้องแมวในช่วงวัยแรกเกิด เป็นช่วงวัยที่ต้องการพลังงานมากกว่าช่วงวัยอื่น เพราะน้อง ๆ มีความตื่นตัวมาก จึงมีอัตราการเผาผลาญพลังงานมากตามไปด้วย บวกกับเป็นช่วงวัยที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตตลอดเวลา

ขนาดของร่างกายสัตว์เลี้ยงก็มีส่วนสำคัญต่อการเลือกอาหาร แม้ว่าจะเป็นน้องหมาหรือน้องแมวสายพันธุ์เล็ก แต่ถ้ามีนิสัยที่ค่อนข้างซุกซน และมีกิจกรรมระหว่างวันค่อนข้างเยอะ ก็อาจมีความต้องการพลังงานเป็นสัดส่วนเทียบกับขนาดตัวได้มากกว่าน้องหมาหรือน้องแมวพันธุ์ใหญ่

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว น้องหมาน้องแมวสายพันธุ์ใหญ่มักจะต้องการพลังงานมากกว่าสายพันธุ์เล็ก เพราะร่างกายเผาผลาญพลังงานเพื่อใช้สำหรับการเจริญเติบโตมากกว่า

2. ปริมาณ และความถี่ ในการให้อาหาร

หมา:

– น้องหมาที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ควรให้อาหารอย่างน้อย 4 ครั้งต่อวัน

– น้องหมาอายุ 3 – 5 เดือน ควรให้อาหาร 3 ครั้งต่อวัน

– น้องหมาโตเต็มวัย ควรให้อาหาร 1 – 2 ครั้งต่อวัน

สิ่งสำคัญคือต้องให้อาหารสุนัขในปริมาณที่เหมาะสม โดยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าน้องหมาจะได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอตามความต้องการ

แมว:

– ลูกแมวหลังหย่านม (อายุประมาณ 1 – 3 เดือน) แนะนำให้แบ่งออกเป็น 3 ครั้งต่อวัน

– น้องแมวอายุ 4 เดือนขึ้นไป ปรับลดลงเหลือเพียง 2 ครั้งต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนต่อวันที่สามารถให้ต่อไปได้เรื่อย ๆ ตลอดชีวิตของน้องแมว ทั้งนี้ น้องแมวบางตัวอาจชอบกินอาหารเพียงครั้งเดียวต่อวัน

3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความต้องการพลังงานของสัตว์เลี้ยง

– การตั้งท้องและการให้นมลูก: น้องหมาและน้องแมวที่กำลังตั้งท้อง หรืออยู่ในช่วงให้นมลูก ต้องการพลังงานมากกว่าปกติ

– สภาพภูมิอากาศ: น้อง ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หนาวเย็นมักต้องการพลังงานมากขึ้น เพื่อช่วยควบคุมสมดุลของอุณหภูมิในร่างกาย

– ความเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บ: น้อง ๆ ที่บาดเจ็บหรือป่วยต้องการพลังงานมากขึ้นเพื่อช่วยซ่อมแซม และฟื้นฟูร่างกาย

นอกจากอาหารที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้ว น้ำดื่มสำหรับสัตว์เลี้ยงก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม โดยในร่างกายของน้อง ๆ มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักถึงร้อยละ 70 ดังนั้น ถ้าร่างกายสูญเสียน้ำเพียงร้อยละ 2 – 3 ของน้ำในร่างกายทั้งหมด ก็สามารถส่งผลให้สัตว์เลี้ยงเกิดความเจ็บป่วย และถ้าสูญเสียน้ำไปถึงร้อยละ 10 ก็สามารถส่งผลถึงขั้นป่วยหนักและเสียชีวิตได้

การให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงจึงควรให้น้ำดื่มที่สะอาดควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะน้องแมว มีที่พฤติกรรมการดื่มน้ำค่อนข้างน้อย และดื่มเฉพาะน้ำที่สะอาด ปราศจากลิ่นและสี ดังนั้น เจ้าของน้องแมวควรเปลี่ยนน้ำบ่อย ๆ และเติมน้ำในภาชนะอยู่เสมอ

แบรนด์เรมี่ เป็นแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงเกรดพรีเมียมนำเสนอและมอบโภชนาการที่ดีให้สัตว์เลี้ยง จากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อซึ่งมีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆจาก และผู้ผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลกอย่าง “กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด” ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์และผู้ผลิตปลาทูน่า “นอติลุส”

โดยทีมสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเป็นบุคลากรที่คอยดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง วินิจฉัย รักษา ป้องกันโรค และพัฒนาวิธีการรักษาโรค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง รวมถึงมีความรู้และความเข้าใจเรื่องโภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างดี จึงมีความสำคัญอย่างมากในการร่วมกันพัฒนาสูตรอาหารและขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงของแบรนด์เรมี่ 

ผนึกกำลังกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตจากกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด ผู้นำตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเล อยู่เคียงคู่สังคมไทยมายาวนานกว่า 45 ปี ที่ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ด้วยระบบการผลิตมาตรฐานระดับโลก จนถือกำเนิดเป็นผลิตภัณฑ์ของ “เรมี่ (Remy)” อาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพพรีเมียม เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยงในองค์รวม ที่เจ้าของสามารถอุ่นใจได้ว่า จะได้อาหารสัตว์เลี้ยงที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยงอย่างแน่นอน.

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเรมี่ (REMY) ประกอบด้วย

อาหารสัตว์เลี้ยงเรมี่, อาหารหมา, อาหารแมว,

1. อาหารสุนัขชนิดเปียก

คุณพ่อคุณแม่น้องหมาอาจจะมีความคุ้นเคยกับอาหารสุนัขด้วยเนื้อไก่และเนื้อสัตว์ต่าง ๆ แต่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับอาหารสุนัขที่ทำจากปลาทะเล ในขณะที่สัตวแพทย์และนักโภชนาการสัตว์เลี้ยงทราบดีว่าปลาทูน่าและปลาแซลมอน เป็นแหล่งโภชนาการที่ดีมากสำหรับสุนัขและแท้จริงแล้วปลาทะเลไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคไตอย่างที่ผู้บริโภคไทยยังค่อนข้างมีความสับสนอยู่ในเรื่องนี้ ด้วยความเข้าใจนี้เรมี่จึงพัฒนาอาหารสุนัขชนิดเปียกที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเกรดพรีเมียมที่มีประเภทของเนื้อให้เลือก ทั้งที่เป็นแบบเนื้อโลฟไก่และแบบเนื้อโลฟปลาทูน่า เนื้อนุ่มมาก ย่อยง่าย และมีท้อปปิ้งต่างๆด้วยเพื่อความน่าทานที่มาพร้อมคุณประโยชน์ ซึ่งแต่ละสูตรเสริมคุณค่าแบบ x2 บำรุงสุขภาพด้วยสูตรเฉพาะไปในตัวอีกด้วย เพื่อโภชนาการที่ดีของน้องหมาทุกๆสายพันธุ์ อาหารสุนัขชนิดเปียกเรมี่ มีให้เลือก 4 สี 4 สูตร

อาหารสัตว์เลี้ยงเรมี่, อาหารหมา, อาหารแมว,

สำหรับน้องหมาที่ชอบเนื้อไก่ เรมี่มีเนื้อโลฟไก่ ให้เลือก 2 สูตร ได้แก่ สูตรเสริมระบบย่อยอาหาร และสูตรบำรุงขนและผิวหนัง  ซึ่งทำจากเนื้อไก่เกรดพรีเมียม ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนครบถ้วนช่วยรักษาโครงสร้างกล้ามเนื้อ ย่อยง่าย ดูดซึมได้ดี และมีกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับน้องหมา  

สูตรสีชมพู Digestive Care สูตรเสริมระบบย่อยอาหาร

เนื้อโลฟไก่หน้าแครอทฟักทอง สูตรเสริมระบบย่อยอาหารที่มีสารเบตาแคโรทีนช่วยบำรุงสาย เสริมคุณค่าคูณสองด้วย Fructooligosaccharides-FOS (ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์) และ Inulin (อินูลิน) ซึ่งเป็นพรีไบโอติกที่เสริมสร้างการทำงานของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ และลดอัตรการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารของน้องหมา

สูตรสีม่วง Skin & Coat Care สูตรบำรุงขนและผิวหนัง

เนื้อโลฟไก่หน้าตับไก่ บำรุงผิวหนังและขนด้วยการผสานคุณค่าจาก 2 พลังของ Salmon Oil  (น้ำมันปลาแซลมอน) ที่อุดมด้วย Omega 3,6 ช่วยลดกระบวนการอักเสบและเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้ผิวหนังแข็งแรง เสริมประสิทธิภาพขั้นกว่าด้วย Vitamin E (วิตามินอี) ช่วยบำรุงขนน้องหมาให้เงาสวยสุขภาพดี

สำหรับน้องหมาที่แพ้ไก่ สามารถเลือกสูตรเนื้อโลฟจากปลาทูน่าและปลาทะเลธรรมชาติ ที่มีโปรตีนสูง มีกรดอะมิโนจำเป็น สร้างความสมดุลให้ระบบในร่างกาย เนื้อสัมผัสนุ่มและอร่อย อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุทั้งวิตามินบี 6 บี 12 วิตามินดี ช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาทและการสร้างเม็ดเลือด รวมไปถึงมีโอเมกา 3 และ 6 สูงช่วยในการลดการอักเสบและบำรุงความชุ่มชื้นของผิวหนังและขน ให้กับน้องหมา  มี 2 สูตรให้เลือก

สูตรสีฟ้า Bone & Joint สูตรเสริมกระดูกและข้อ

เนื้อโลฟปลาทูน่าหน้าปลาเนื้อขาว สูตรเสริมกระดูกและข้อจากพลัง x 2 ของ Calcium (แคลเซียม) สารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง และ Glucosamine (กลูโคซามีน) ที่ช่วยเสริมสร้างน้ำในข้อต่อ เพิ่มความยืดหยุ่น สำหรับทุกการเคลื่อนไหวของน้องหมา

สูตรสีเขียว Immune Booster สูตรเสริมภูมิคุ้มกัน

เนื้อโลฟปลาทูน่า หน้าแครอท และฟักทอง อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุจากธรรมชาติ ด้วยพลังคูณสองจาก Beta Carotene (เบตาแคโรทีน) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และ Omega 3,6 (โอเมกา 3 และ 6) จากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน ช่วยเสริมสร้างระบบหมุนเวียนเลือด เพื่อสุขภาพและภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของน้องหมา

2. อาหารแมวชนิดเปียก

อาหารสัตว์เลี้ยงเรมี่, อาหารหมา, อาหารแมว,

อาหารแมวชนิดเปียกเรมี่ (REMY) คุณภาพพรีเมียม ผลิตจากทูน่าจากธรรมชาติ เนื้อขาวเกรดเดียวกับอาหารคน โปรตีนสูง อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ กรดอะมิโนที่จำเป็น สร้างความสมดุลให้ระบบร่างกายของน้องแมว รวมไปถึงมีวิตามินบี 6 บี 12 และวิตามินดี ที่ช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท และการสร้างเม็ดเลือด มีโอเมกา 3 และ 6 สูงช่วยในการลดการอักเสบและบำรุงความชุ่มชื้นของผิวหนังและขน แล้วยังเสริมพลัง x2 ด้วยคุณค่าสารอาหาร เพื่อโภชนาการที่ดีของน้องแมวเข้าไปอีกด้วย

อาหารแมวเปียกเรมี่ มี 2 รูปแบบคือแบบเนื้อเยลลี่ และแบบเกรวี่ ที่ทั้งหอม และอร่อยมีให้เลือก 3 สี 3 สูตร

อาหารสัตว์เลี้ยงเรมี่, อาหารหมา, อาหารแมว,

สูตรสีชมพู Digestive Care สูตรเสริมระบบย่อยอาหาร

อาหารแมวชนิดเปียกปลาทูน่าในน้ำเกรวี่หน้าเนื้อไก่ สำหรับการเสริมระบบทางเดินอาหารของน้องแมวให้ทำงานได้อย่างปกติ ด้วย 2 พลังของพรีไบโอติก Fructooligosaccharides-FOS (ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์) และ Inulin (อินูลิน) จากชิโครี่ รูท โดยส่วนผสมเหล่านี้เป็นพรีไปโอติกปรับความสมดุลของระบบขับถ่าย ช่วยเสริมสร้างแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ ช่วยให้น้องแมวขับถ่ายได้ดี และลดอัตราการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารอีกด้วย

สูตรสีม่วง Skin & Coat care สูตรบำรุงขนและผิวหนัง

อาหารแมวเปียกปลาทูน่าในเยลลี่ ที่ผสาน 2 คุณค่าการดูแลเส้นขนและผิวหนังจาก Salmon Oil (น้ำมันปลาแซลมอน) และ Vitamin E (วิตามินอี) ช่วยบำรุงผิวหนังให้ชุ่มชื้น แข็งแรง และขนฟูเงางาม เพื่อการดูแลผิวหนังและเส้นขนของน้องแมวให้มีสุขภาพดีในทุกวัน

สูตรสีเขียว Immune Booster สูตรเสริมภูมิคุ้มกัน

อาหารแมวเปียกปลาทูน่าในน้ำเกรวี่หน้าปลาโอสไลด์ เป็นสูตรอาหารที่เสริมระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของน้องแมวด้วยคุณค่า 2 พลัง จาก L-Lysine (แอล-ไลซีน) ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ต้านอนุมูลอิสระ ที่มาพร้อมกับ Omega 3,6 (โอเมกา 3 และ 6) ที่ช่วยบำรุงระบบหมุนเวียนเลือด เสริมระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพที่แข็งแรงของน้องแมว

อาหารสัตว์เลี้ยงเรมี่, อาหารหมา, อาหารแมว,

เมื่อการมอบอาหารที่มีคุณภาพและโภชนาการที่ดีแก่สัตว์เลี้ยง เป็นการแสดงความรักความใส่ใจที่เจ้าของสามารถมอบให้สัตว์เลี้ยงแสนรักได้อย่างดีที่สุด ดังนั้นก่อนเลือกอาหารให้น้อง ๆ เจ้าของควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ และเลือกโภชนาการที่เหมะสมและครบถ้วนให้แก่สัตว์เลี้ยง ด้วยการเลือกอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการสมบูรณ์ครบถ้วน ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเขา น้องหมาน้องแมวของคุณจะได้มีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกในทุกๆวัน

ขอขอบคุณข้อมูลการเลือกโภชนาการที่ดีให้แก่สัตว์เลี้ยง จาก

สพ.ญ.ปนิษฐา รัตนศรีอำไพพงศ์

สัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

สนใจผลิตภัณฑ์ของเรมี่ (REMY) สามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารได้ที่ 

https://www.facebook.com/remypetfoods/

https://page.line.me/remypets

🌐  www.remypets.com 

ช่องทางการจำหน่าย

🛒ร้านเพ็ทช็อป และทองหล่อเพ็ทช็อป ทั่วประเทศ

🏥รพ. สัตว์ และคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ

Shoppee : remypets

Lazada : Remy


เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ มอบความรักและสุขภาพที่ดีด้วยขนมสัตว์เลี้ยง