บ้านและสวน PETS

สัตว์เลี้ยงมีความรู้สึก และอารมณ์ หรือไม่ อย่างไร

สัตว์เลี้ยงมีความรู้สึก และมีอารมณ์ หรือไม่ เป็นหัวข้อที่มีการศึกษาวิจัยกันมาอย่างยาวนาน เพื่ออธิบายลักษณะของอารมณ์ที่เกิดขึ้น ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์พยายามนำเสนอทฤษฎีในประเด็น สัตว์เลี้ยงมีความรู้สึก และมีอารมณ์ หรือไม่ โดยทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง และถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการนำมาประยุกต์ใช้จัดการกับปัญหาพฤติกรรมในทางคลินิก คือทฤษฎีที่นำเสนอโดย Jaak Panksepp ซึ่งได้อธิบายไว้ว่าสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนมและนกต่างก็มีอารมณ์พื้นฐานร่วมกัน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มอารมณ์ ได้แก่ 1. SEEKING systemsกลุ่มอารมณ์นี้ประกอบไปด้วยอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความอยาก ความต้องการที่จะสำรวจ หรือทำสิ่งต่าง ๆ เปรียบเสมือนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะผลักดันให้สัตว์มีแรงจูงใจจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา จัดเป็นกลุ่มอารมณ์เชิงบวก นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มอารมณ์ที่ถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดถึงสวัสดิภาพของสัตว์ที่เหมาะสมอีกด้วย ตัวอย่างของพฤติกรรมที่เราจะเห็นจากสัตว์เมื่ออารมณ์ในกลุ่มนี้ทำงาน เช่น การดมสำรวจของสุนัขและแมว การวิ่งไล่จับเหยื่อ เป็นต้น 2. LUST systemsเป็นกลุ่มอารมณ์ที่ผลักดันให้เกิดความต้องการในการหาคู่เพื่อผสมพันธุ์ นำไปสู่การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางเพศต่าง ๆ ถือเป็นอีกกลุ่มอารมณ์ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้เกิดการสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ 3. CARE systemsกลุ่มอารมณ์นี้ผลักดันให้เกิดแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการดูแล ปกป้อง ลูก ๆ ครอบครัว ญาติสนิท หรือแม้แต่เพื่อนที่คุ้นเคยกัน 4. PLAY systemsเป็นกลุ่มอารมณ์ที่ทำให้สัตว์อยากที่จะเข้าหา […]

อ่านต่อ

Airport Rail Link เปิดให้น้อง ๆ สัตว์เลี้ยงร่วมเดินทางกับเจ้าของได้แล้ว

วันนี้ สัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟฟ้า Airport Rail Link พร้อมเดินทางไปพร้อมกับเจ้าของได้แล้ว ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ด้วยความคึกคักของกระแสสัตว์เลี้ยงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้คนได้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมากขึ้น และยังพาออกนอกบ้านไปทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ตามสถานที่ที่เปิดต้อนรับสัตว์เลี้ยง และวันนี้ การเดินทางร่วมกับสัตว์เลี้ยงจะกลายเป็นความสะดวกมากขึ้น เพราะ สัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้แล้ว บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้า Airport Rail Link หรือ AERA1 City Line ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหลายประเทศที่ได้เปิดให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟฟ้าได้ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สเปน ไต้หวัน และญี่ปุ่น โดยผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนในประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ได้กำหนดที่คำนึงถึงผู้โดยสารท่านอื่น ๆ ด้วย เช่น สัตว์เลี้ยงควรอยู่ในอุปกรณ์สำหรับใส่สัตว์เลี้ยง หรือกระเป๋า ควรมีการจำกัดน้ำหนักของสัตว์เลี้ยง และจำกัดประเภทของสัตว์เลี้ยงที่อนุญาตให้เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ จากข้อมูลที่ศึกษารวบรวมมาอย่างรอบคอบ AERA1 City Line […]

อ่านต่อ