พฤติกรรมสุนัข

ห้ามสุนัขกัดกัน อย่างไร ให้ปลอดภัย

เชื่อว่าเจ้าของน้องหมาหลายท่านอาจเคยตกอยู่ในสถานการณ์สุนัข 2 ตัวกัดกัน หรือตั้งท่ากำลังจะกัดกัน หลาย ๆ ครั้งที่เราพยายามเข้าไป “ห้ามสุนัขกัดกัน” แต่กลับทำให้สุนัขกัดกันมากขึ้น หรือหันกลับมากัดเจ้าของเสียเอง สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ทำให้เกิดความเครียดต่อทั้งสุนัขและเจ้าของ แล้วเราจะ ห้ามสุนัขกัดกัน อย่างไร และเราจะแยกสุนัขที่กัดกัน หรือมีแนวโน้มจะกัดกันอย่างไร ก่อนจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกินความควบคุม มาดูกันเลยครับ เริ่มแรกเลย ในกรณีที่สุนัขยังไม่มีการกัดทำร้ายกัน ช่วงเวลาตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก ๆ ที่ผู้เลี้ยงอย่างเรา ๆ จะสามารถช่วยปัองกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายต่อไป โดยเมื่อเราสังเกตเห็นสัญญาณบางอย่าง ที่สุนัขแสดงออกต่อสุนัขอีกตัวหนึ่ง เช่น ยืน นั่ง หรือนอนขวางทางสุนัขตัวอื่น มีลักษณะตัวนิ่ง ๆ ไม่ค่อยขยับร่างกาย ตามองจ้องไปที่สุนัขอีกตัว และขนบริเวณหลังตั้งขึ้น หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น เราอาจได้ยินเสียงขู่ในลำคอของสุนัขตัวใดตัวหนึ่ง หรือเริ่มเห็นการแยกเขี้ยว การแสดงภาษากายในลักษณะดังกล่าว เป็นสัญญาณที่เจ้าของไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นต่อไป เพราะอาจจะนำไปสู่ความก้าวร้าวที่ยากจะควบคุมได้ สำหรับการจัดการในเบื้องต้นเมื่อเราสังเกตเห็นภาษากายดังกล่าว เจ้าของควรทำการดึงความสนใจของสุนัขให้กลับมาที่เจ้าของให้ได้ โดยอาจจะใช้การเรียกให้สุนัขกลับมาหา หรืออาจใช้ขนม หรือของเล่น ล่อสุนัขตัวที่เป็นตัวเริ่มก้าวร้าวออกมาก่อนหลังจากนั้นพยายามกันไมให้สุนัขทั้งสองตัวได้กลับเจอกันอีก ในสถานการณ์ดังกล่าว สำหรับในกรณีที่มีเกิดการกัดกันแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือเจ้าของไม่ควรส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เข้าไปขวางระหว่างสุนัข […]

อ่านต่อ

สุนัขไม่ชอบเข้าสังคม แก้ไขได้อย่างไร

เจ้าของหลายท่านอาจะกำลังประสบปัญหา สุนัขไม่ชอบเข้าสังคม ซึ่งเมื่อเราพาพวกเขาออกไปข้างนอกบ้านแล้ว สุนัขมักจะแสดงนิสัยก้าวร้าวกับสุนัขด้วยกัน หรือกับคนแปลกหน้า จากข้อมูลในปัจจุบันที่เผยแพร่กันบนโลกออนไลน์ ข้อมูลจากหลายแหล่งได้แนะนำว่า สุนัขไม่ชอบเข้าสังคม สามารถแก้ไขได้โดยพาพวกเขาออกไปพบปะกับหมาตัวอื่นบ่อย ๆ ก็จะสามารถช่วยแก้ไขพฤติกรรมนี้ได้ ในความเป็นจริง ตามหลักพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงแล้ว หากเจ้าของพาสุนัขที่ไม่ชอบเข้าสังคม ออกไปพบเจอกับสุนัขตัวอื่นเยอะ ๆ บ่อย ๆ แล้วจะแก้ปัญหาพฤติกรรมนี้ได้ จริงหรือ วันนี้ เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันครับ เจ้าของควรทำความเข้าใจพฤติกรรมของสุนัข ตามหลักการศึกษาพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง เมื่อเราให้สุนัขเจอกับสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบซ้ำ ๆ เพื่อหวังจะให้การตอบสนองต่อสิ่งเร้าลดลง เรียกว่า ความเคยชิน หรือ Habituation ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ สิ่งเร้านั้น ๆ ไม่ใช่ความรุนแรงในมุมมองของสุนัข และไม่ได้ทำให้เกิดอันตราย หรือบาดเจ็บต่อสุนัข รวมไปถึง สุนัขเผชิญกับสิ่งเร้านั้นบ่อยครั้ง และสม่ำเสมอ ในทางกลับกัน ถ้าสุนัขต้องพบเจอกับสิ่งเราที่มีความรุนแรงสูงมาก เป็นสิ่งเร้าที่ทำให้สุนัขรู้สึกว่าเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือเป็นสิ่งที่ไม่มีความรุนแรง แต่สุนัขคาดเดาไม่ได้ รวมถึงสุนัขไม่ได้พบเจอกับสิ่งเร้าชนิดนั้นอย่างเพียงพอ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้จะส่งผลให้สุนัขเกิดภาวะที่เรียกว่า Sensitization หรือไวต่อสิ่งเร้า ซึ่งแตกต่างกับพฤติกรรมความเคยชิน หรือ Habituation เมื่อสุนัขเกิดภาวะ Sensitization สุนัขจะไวต่อการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกมากขึ้น […]

อ่านต่อ
บุคลิกภาพของสุนัข, พฤติกรรมสุนัข

บุคลิกภาพของสุนัข มีแบบใดบ้าง

บุคลิกภาพของสุนัข เป็นสิ่งที่กำหนดให้สุนัขแต่ละตัวมีนิสัยที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสุนัขที่อยู่คนละบ้าน สุนัขที่เลี้ยงในบ้านเดียวกัน หรือแม้แต่สุนัขคอกเดียวกัน ก็มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันได้ บุคลิกภาพของสุนัข มีอยู่จริงหรือไม่ อย่างไร เรามาดูรายละเอียดกันครับ  บุคลิกภาพของสุนัขเป็นเรื่องที่นักพฤติกรรมสัตว์ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพบเห็นได้จากการศึกษาวิจัย และพยายามที่จะนำเสนอแนวคิดต่าง ๆ เพื่อมาอธิบายลักษณะนิสัย หรือบุคลิกภาพของสุนัข  อย่างไรก็ตาม การศึกษาส่วนใหญ่มักอ้างอิงต้นแบบจากการศึกษาพฤติกรรมในมนุษย์เป็นหลัก โดยในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพในด้านต่าง ๆ ของสุนัขที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป  อย่างเช่นในรูปแบบนี้ ใช้การเทียบเคียงกับ 5 บุคลิกภาพหลักในมนุษย์ที่เรียกว่า Five Factor Model (FFM) หรือ Big 5 แต่สำหรับสุนัขจะใช้การเทียบเคียงได้ 4 ด้าน ประกอบด้วย Energy เทียบเคียงกับ Extraversion หรือการเปิดตัว การชอบเข้าสังคม ชอบการพบปะผู้คน ชอบอยู่ในกลุ่ม และเป็นคนเปิดเผยตนเอง Affection เทียบเคียงกับ Agreeableness หรือความเป็นมิตร หรือแนวโน้มที่จะตามผู้อื่น ชอบที่จะร่วมมือ ชอบความกลมกลืนทางสังคม และเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น  Emotional reactivity […]

อ่านต่อ

สา- มาริสา อานิต้า กับบทบาทของ ครูฝึกสุนัข

มาริสา อนิต้า กับการเป็น ครูฝึกสุนัข ที่เกิดขึ้นจากความรับผิดชอบในฐานะ เจ้าของสุนัขหนึ่งตัว

อ่านต่อ

ความสำคัญและความจำเป็นของชั้นเรียน Puppy Class

ผมเชื่อว่าหลายท่านที่เลี้ยงสุนัข มักไม่สนใจในเรื่องของการฝึก หรือศึกษาในแนวทางการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้แก่ลูกสุนัข เพื่อให้โตขึ้นไปเป็นสุนัขโตที่ดี หรือมองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญ มักมองแค่ว่าสุนัขก็คือสุนัข เลี้ยง ๆ ไว้ในบ้านมีอาหารให้กิน มีที่นอน มีของเล่นให้เล่น ก็เพียงพอแล้ว หรือบางท่านก็เน้นแต่การตามใจโดยไม่ได้คำนึงถึงการฝึกหรือปูพื้นฐานที่ดีให้แก่ลูกสุนัข แต่เกือบทุกท่านจะกลับมาคำนึงหรือรู้สึกถึงความสำคัญของการฝึกหรือศึกษาวิธีการเลี้ยงดู เมื่อสุนัขของตัวเองเริ่มมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเช่น ขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทาง เห่าหอน ขี้กลัว ดุ ก้าวร้าว ฯลฯ บางตัวแสดงอาการตั้งแต่ยังเล็ก (ก่อน 4 เดือน) ก็ยังพอจะกลับมาปรับปรุงให้เข้ารูปเข้ารอยได้เร็ว แต่หลายตัวกว่าเจ้าของจะสังเกตเห็นก็คือตอนหลังจากเป็นวัยรุ่นแล้ว (ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป) แบบนี้ก็จะลำบากทั้งเจ้าของและคนฝึกครับ ทั้งที่เรื่องเหล่านี้สามารถป้องกันได้ถ้าเลี้ยงถูกวิธีหรือปูพื้นฐานที่ดีตั้งแต่ตอนเป็นลูกสุนัข ด้วยเหตุนี้ การฝึกและการสอนตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัขจึงเป็นวิ่งจำเป็นและสำคัญมากครับ ด้วยเหตุผลที่ว่า 1. ระบบการเรียนรู้ของสุนัข แม้จะเรียนรู้ไปได้เรื่อย ๆ ตลอดชีวิต แต่ช่วงสำคัญของสุนัขที่จะเปิดรับเพื่อดูดซับและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือเพื่อการปรับตัวให้มีพื้นฐานทางนิสัยที่ดี จะอยู่ในช่วงตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 3 เดือนครับ ช่วงนี้ลูกสุนัขจะเปิดรับและสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งที่เราป้อนให้เขาได้อย่างรวดเร็ว และหลังจากนั้นประตูที่เปิดบานนี้จะค่อย ๆ ปิด ซึ่งพอปิดแล้ว ปัญหาคือการภายหลังจากการปิดแล้ว การจะปูพื้นพฤติกรรมใหม่มันจะเริ่มอยู่ในเรื่องของการปรับพฤติกรรมใหม่ ซึ่งถ้ามาปรับแก้ไขหลังจากประตูปิดไม่นานเร็วก็จะยังแก้ไขได้เร็ว แต่ถ้าปล่อยไว้นาน […]

อ่านต่อ

6 ขั้นตอนการฝึก เพื่อช่วยปรับพฤติกรรมสุนัขที่มีอาการกลัวเสียงฟ้าร้อง พลุ หรือ ประทัด

สุนัขที่มีอาการกลัวเสียงฟ้าร้อง มักเป็นสุนัขที่มีอารมณ์ไม่มั่นคง ขี้ระแวง ไม่ไว้ใจ มักจะกลัวเสียงแปลกๆ ที่ไม่คุนชินและเสียงที่ดังเกินไป

อ่านต่อ
ฉี่สุนัข

ปัสสาวะของน้องหมาน้องแมว บอกอะไรเราได้บ้าง

ถ้าเราสังเกตสีของฉี่และอาการในขณะที่สัตว์เลี้ยงของเรา ไม่ว่าจะหมาหรือแมว ฉี่ก็สามารถที่จะบอกอะไรได้มากมายเกี่ยวกับสุขภาพของเขา

อ่านต่อ

เที่ยวตามใจไปกับสัตว์เลี้ยงแสนรักในโรงแรมแบบ Pets Friendly Hotel

Pets Friendly Hotel ของเมืองภูเก็ต Ibis Hotel โรงแรมไอบิส ภูเก็ต ที่เปิดบริการให้น้องหมา น้องแมว เข้าพักได้ ไปดูว่าห้องพักจะน่าอยู่ขนาดไหน

อ่านต่อ

สุนัข กับ การฝึกเพื่อปรับพฤติกรรม by jojo dog master

ทำความรู้จักกับ ครูโจอี้ จาก jojo dog master ครูฝึกสุนัขที่ใช้ความรักและจิตวิทยาในการฝึก เพื่อการ ปรับพฤติกรรมสุนัข ให้กลายเป็นที่รัก

อ่านต่อ